Årsmöte i Hundstallet-Svenska Hundskyddsföreningen 2021

Årsmötet kommer att starta digitalt tisdagen den 20 april kl 18:00 i VoteIT och avslutas den söndagen den 25 april kl 15:00.

Samtidigt med att årsmötet öppnas i VoteIT kommer ett Teamsmöte att starta. På Teamsmötet gås dagordningen igenom precis som på ett ”vanligt” årsmöte, men all omröstning, motförslag, reservationer och liknande sker i VoteIT där så är möjligt.

Uppdatering: För att kunna delta i årsmötet på VoteIT. Du måste anmäla dig senast den 13 april. Gör det genom att mejla anmälan till givarservice@hundstallet.se .

För att vara röstberättigad ska du vara antingen ständig medlem, hedersmedlem eller varit medlem under föregående verksamhetsår och har betalt medlemsavgift för innevarande år. Du ska vara minst 16 år för att ha rösträtt. Anställd personal på Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen har inte rösträtt på årsmötet.

Ett förmöte kommer att hållas i Teams den 13 april kl 18:00. Länkar till de båda Teamsmötena kommer att läggas ut på Hundstallets hemsida. På förmötet kommer Teresia Ställborn att gå igenom hur man använder VoteIT. Teresia kommer också att vara med under Teamsmötet den 20 april.

Efter att VoteIT mötet avslutats den 25 april kl 15:00 så skapas protokollet som också läggs ut på Hundstallets hemsida. Alla deltagare ser valresultat i VoteIT direkt efter avslutat val. Två justerare är utsedda och ska se till så att protokollet stämmer med det som beslutades.

Årsmötet annonserades i tidningen Hundstallet som gick till posten den 16 mars och annonserades på Hundstallets hemsida den 22 mars.

Uppdatering sker löpande.