Bergsjön – platsen för Hundstallet Göteborg

Från och med den 17 mars 2014 arrenderar Hundstallet Bergsjön 49:3 av Göteborgs stad. Byggnation ska påbörjas senast den 31 december 2015. I samband med att bygget påbörjas får Hundstallet rätt att köpa fastigheten för 1 600 000 kronor alternativt fortsätta arrendera fastigheten till en årlig kostnad om 64 000 kronor

Marken i Bergsjön uppfyller alla krav som Hundstallet har för att kunna bedriva sin verksamhet: ett läge inte allt för långt från centrala Göteborg, tillräckligt stor yta, bra rastningsmöjligheter i närheten och tillräckligt stort avstånd från närmaste bostadshus. Dessutom var Göteborgs stad mycket positiv till en etablering just här.

goteborg_karta_bergsjon1

 

Nu påbörjas arbetet! »

För att vision ska bli verklighet behövs 20 miljoner kronor »

Så här kan du bli delaktig i projektet »

Läs mer om projektet och våra ambitioner i denna nedladdningsbara broschyr »

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.