Årsmöte 2020

I år är allting annorlunda på grund av Covid-19 vilket innebär att vi inte kan bjuda in våra medlemmar till ett personligt årsmöte som vi brukar. Men årsmöte ska vi ha, fast i digital form. Hundstallet kommer att använda sig av ett mötesverktyg som heter VoteIT. Vi har fått hjälp av SKK att genomföra det digitala årsmötet.

Information kring hur detta kommer att ske och hur du som medlem kan deltaga kan du läsa om här »

Årsmötet kommer att ske över 3 dygn, 9-11 juni, och är öppet under hela den här tiden.

Observera att det är viktigt att vi har korrekt e-postadress till de som vill deltaga. Skicka därför din anmälan per e-post till givarservice@hundstallet.se före 1 juni så skickar vi ut länken för deltagande i anslutning till mötet. Röstberättigad är du som är medlem per den 15 maj 2020.

Dagordning samt årsredovisning kommer att läggas upp här senast 31 maj 2020. På årsmötet kommer stadgeenliga ärenden att behandlas och beslutas. Inga förslag från föreningsmedlem har inkommit till årsmötet.

Frågor kring detta? Kontakta Anna Beijer TF Verksamhetschef 08 121 372 05 eller mejl: anna@hundstallet.se


Klicka på länkarna nedan för att läsa: 

Årsredovisningar »
Revisionsberättelse Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen »
Revisionsberättelse Stallar i Sverige AB »
Verksamhetsplan 2020 »
Förslag till medlemsavgifter 2021 »
Budget 2020 »

Valberedningens förslag  »
CV Fredrik Malmgren »
CV Lotta Mossberg »

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.