Hedersmedlem

Vill Du/Ni föreslå en Hedersmedlem i Hundstallet-Svenska Hundskyddsföreningen

Utnämnandet tillkännages under årsmötet.

Ett hedersmedlemskap grundar sig på någon eller några av följande kriterier:

  • Personen har skapat ovanligt stor och positiv uppmärksamhet kring Hundstallets verksamhet.
  • Personen har ekonomiskt tillfört Hundstallets verksamhet en ansenlig summa, via ett engångsbelopp eller över tid.
  • Personen har via omfattande volontärarbete gjort stor skillnad för Hundstallets verksamhet.
  • Personen har på ett handlingskraftigt och avgörande sätt förbättrat situationen för utsatta hundar i Sverige.

Alla som är medlemmar i SHF kan nominera en person som passar in på kriterierna till hedersmedlem.

Maila fullständigt namn och kontaktuppgifter på personen du vill nominera, ditt eget fullständiga namn och kontaktuppgifter samt en motivering till: hedersmedlem@hundstallet.se

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.