Hundstallets verksamhetschef lämnade sitt uppdrag den 8 april

Margite har varit verksamhetschef och VD i över 9 år och har medverkat till den fantastiska utveckling som verksamheten haft och har. Hundstallet är idag en professionell verksamhet som uppfyller alla krav som förväntas av en stor insamlings- och djurskyddsorganisation.

I och med expansionen av Hundstallet i Västra Götaland går verksamheten in i ett nytt skede. Då styrelsen och Margite har olika uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas framåt har styrelsen och Margite gemensamt kommit fram till att hennes uppdrag ska  avslutas och ny verksamhetschef rekryteras. Detta arbete har redan inletts och förhoppningen är att ha hen på plats efter sommaren.

Hundstallets styrelse, personal, volontärer, medlemmar och hundar har väldigt mycket att tacka Margite för och önskar henne allt gott framöver.

För styrelsen: Ulf Uddman, ordförande

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.