Ny statistik: Allt fler hundar lämnas in till Hundstallet

Verksamhetschefen: ”Nu krävs större lokaler i Skåne för att kunna hjälpa fler.”

Antalet hundar som lämnades in till Hundstallet under det första halvåret i år ökade jämfört med motsvarande period 2020 och 2021. Statistik från Hundstallet visar att ökningen är särskilt stor vid anläggningen i skånska Staffanstorp.

Det har varit ett intensivt första halvår för Hundstallet, med allt fler hundar som har lämnats in till organisationens anläggningar. Ökningen har varit särskilt tydlig vid anläggningen i Staffanstorp där betydligt fler privatpersoner än tidigare har lämnat in hundar för omplacering. Totalt har man tagit emot 77 hundar i Staffanstorp under det första halvåret i år, jämfört med 31 under motsvarande period i fjol och 28 hundar under de sex första månaderna år 2020.

– Det handlar om ett kraftigt ökat behov av att omplacera hundar. Det beror delvis på att myndigheterna har ökat sina aktiviteter som gör att fler hundar omhändertas, samtidigt som volymen av hundar i Sverige har ökat med cirka 20 procent de senaste fyra åren. Detta tillsammans med att vissa under pandemin inte helt tänkt igenom sitt ansvar gör att trycket ökar och kommer att förbli större. Vi arbetar aktivt med att möta detta ökade tryck, säger Per Leander, verksamhetschef på Hundstallet.

Ny anläggning behövs i Skåne

Ökningen av mottagna hundar på Hundstallet skulle dock kunna vara ännu större, då organisationen också tvingas tacka nej till förfrågningar om att ta emot hundar för privata omplaceringar.

– Ja så är det. Nu har vi just öppnat en ny stor anläggning i Alingsås med plats för 60 hundar – och den anläggningen är i full drift i slutet av sommaren. Det kommer göra att vi totalt kan ta emot närmare 1000 hundar varje år. Men det räcker inte. Vi behöver ännu mer utrymme för att kunna hjälpa fler. I synnerhet i Skåne.

Hundstallets anläggning i Staffanstorp är mindre än de i Stockholm och Alingsås, så därför har nu ett aktivt arbete påbörjats för att ersätta de lokalerna med större på någon annan plats i Skåne.

Fler hundar från myndigheterna

Även på Hundstallet i Stockholm har det varit ett intensivt första halvår, i synnerhet när det gäller att ta emot hundar som har omhändertagits av Polisen och Länsstyrelsen genom så kallade myndighetsärenden. Under det första halvåret i år tog Hundstallets anläggning i Stockholm emot 82 hundar från myndigheterna, vilket kan jämföras med 59 under motsvarande period år 2020.

– Det har gjort att vi inte har haft möjlighet att ta emot lika många privata omplaceringar i Stockholm som tidigare, då vi helt enkelt inte har haft kapacitet för det. De här hundarna kräver generellt mer tid, mer omvårdnad, rehabilitering och träning för att kunna omplaceras till nya hem.

– Men vi gör allt för att, bland annat genom samarbeten mellan våra anläggningar, kunna ta emot så många utsatta hundar som möjligt. Och genom vår nyöppnade anläggning i Alingsås så skapas ju helt nya möjligheter. Vi inser dock att inte ens det kommer att räcka till, så därför planerar vi nu för att ersätta anläggningen i Staffanstorp med en större etablering även i Skåne. Vi börjar nu jobba aktivt med det, avslutar Per Leander.

Under första halvåret i år kunde Hundstallet omplacera sammanlagt 103 hundar till nya kärleksfulla hem. Motsvarande siffra för det första halvåret i fjol var 60 hundar.

Alingsås stallchef Frida Larsson i samspråk med Hundstallets verksamhetsansvarige, Per Leander, i samband med att de första hundarna kom till den nya anläggningen i juni månad.