Öronkupering

I Sverige förbjöds öronkupering 1947 och redan 1938 fanns förslaget om förbud mot öronkupering med i utredningen av ny Djurskyddslag.

Det här betyder att vi i Sverige länge har varit ovana att behöva se hundar med avskurna öron. Innan importreglerna förenklades såg man endast enstaka importerade hundar med kuperade öron i Sverige. Idag, när världen har kommit närmare oss och gränshandeln med hundar har förenklats, så ser vi ofta hundarna med kuperade öron. Trots att det i flera länder i Europa är förbjudet att kupera öron så lever traditionen kvar i många länder.

Varför kuperas öron?

Det har funnits blandade skäl till varför man har kuperat öron på hund. Hundar som använts som skadedjursbekämpare har fått sina öron kuperade för att inte råttorna skulle bita sönder deras öron när hunden fått tag i en råtta. Schnauzer och pinscherraserna är exempel på detta förfarande. De stora vakt och herdehundarna kuperades också för att förebygga öronskador när de försvarade fårflockarna mot attackerande vargar. Man kan verkligen ifrågasätta om det här var bra skäl till att skära i hundens öron. Det har i alla tider funnits raser av råtthundstyp och vaktande herdehundar som inte har behövt kupering för att undvika skador. Det verkar vara mycket av lokala traditioner som har styrt om man kuperar öron eller inte.

Det vanligaste skälet till kupering har nog även historiskt varit de rent estetiska skälen. Man tyckte att en hund med kuperade öron såg uppmärksam och mer vaksam ut.

I modern tid så är det i princip bara tradition och estetiska skäl som gör att man fortfarande kuperar öronen på hundar, men det är uppenbarligen en tradition som är svår att förändra utan lagstadgade förbud. Som tur är blir det allt färre länder som tillåter öronkupering.

Varför ser vi så många kuperade hundar idag?

Tyvärr verkar det som att efterfrågan på öronkuperade har ökat de senaste åren i Sverige. Man importerar kuperade hundar från länder där kupering fortfarande är tillåtet. Det här är en mycket tråkig utveckling. Naturligtvis är det ett lika stort lidande för hunden att få öronen avskurna oavsett om det sker i ett land där det är tillåtet eller ej. Som hundköpare är det dessutom svårt att kontrollera hur kuperingen utförs när det sker i ett land långt från Sverige. I värsta fall kanske det inte ens är en veterinär som utför ingreppet.

Är det plågsamt för hunden att bli kuperad?

Öronkupering är ett helt onödigt operativt ingrepp som endast är till för att tillfredsställa djurägarens estetiska smak. Jag väljer att citera den hemställan som Svenska Sällskapshundklubben gjorde till Sveriges riksdag redan 1934, dvs för nästan 90 år sedan.

” Frågan huruvida kuperingen förorsakar djuret lidande torde icke behöva svar. Det bör för var och en ligga i öppen dag, att även om operationen utföres under bedövning och således i och för sig är smärtfri, läkningstiden dock måste vara plågsam. Kuperingen, huru den än utföres, bereder djuret lidande. Lägges härtill, att förfarandet icke har någon estetiskt tilltalande effekt och att några praktiska fördelar ej heller genom dessa vinnas, bliver det endast en brutalitet mot den värnlöse, en oförsvarlig handling, som skarpt sticker av mot vår tids humana inställning”.

Att det nittio år senare fortfarande finns hundägare i Sverige som väljer att importera en hund för att de av estetiska skäl vill ha en kuperad hund är mycket beklagligt och får oss andra hundägare att undra hur de rättfärdigar detta onödiga lidande.

/Petter, Hundpedagog på Hundstallet