Orterna på hundarnas profil är tillbaka

För en tid sedan tog Hundstallet ett beslut om att ta bort orterna på hundarnas profil, detta för att vi hoppades på att orten inte skulle påverka intresset för hunden och att vi är ett hundstall. 

Vi testade detta en tid och utvärderade försöket. Vi såg inte någon större skillnad i intresseanmälningarna, men märkte av att det fanns en önskan om att vi skulle ta tillbaka informationen om var hunden befinner sig och vi har lyssnat på det och därför tagit tillbaka detta. Nu finns orten på hundarnas profil.