Rapport från bygget av Hundstallet Väst

Gjutning av bottenplattan pågår och det senaste som utfördes var den södra stallängan som ni ser på en av bilderna och med det är hela bottenplattan färdiggjuten.


Det spikas väggelement och allt virke är färdigkapat hos företaget Derome som levererar virket i buntar för respektive väggelement. Grundmålning av väggpanelerna sker på arbetsplatsen. Nu undrar ni säkert varför det inte köps grundmålade panelbrädor. Svaret är att det inte finns kapacitet i fabriken på grund av Covid-19 och det skulle ta alldeles för lång tid att vänta, vilket är anledningen till att vi beslutade att måla på arbetsplatsen.

På en av bilderna ser ni golvvärmeslangarna som kommer upp ur gjutningen. Detta skall monteras i ett fördelarskåp och det skåpet fälls in i en innervägg.

På måndag 26/4-21 skall det ha tillverkats så många väggelement att montage kan påbörjas på bottenplattan. Målet är att ha tätt hus till byggsemestern som på arbetsplatsen börjar vecka 28.

Text och bild: Anders Olofsson