Smuggelhundar – ett systematiskt djurplågeri

Foto: Tullverket

Illegal införsel av hundar innebär ett fruktansvärt lidande för både de valpar som fraktas till Sverige och för de tikar som exploateras som avelsdjur i valpfabriker. Handeln med smugglade hundar fortsätter att vara lukrativ så länge efterfrågan på hundarna finns, därför är det oerhört viktigt att de som står inför ett stundande hundköp motstår frestelsen att göra en till synes snabb och enkel affär.

Förutom att köpet av en insmugglad hund bidrar till ett systematiskt djurplågeri så innebär det också stora hälsorisker, där den stora mardrömmen är att få in rabies i Sverige. En mycket plågsam sjukdom med dödlig utgång, där det inte finns något botemedel för den som blivit smittad. Den gulliga valpen som barnen tjatat till sig kan faktiskt vara livsfarlig. Rabies har en lång inkubationstid, upp till 6 månader. Vilket innebär att den till synes pigga och friska hunden kan bära på en livsfarlig smitta.

Vi på Hundstallet verkar aktivt för hundskyddet i Sverige och finns bl a med i en samverkansgrupp mot hundsmuggling med Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Kennelklubben och Länsstyrelsen. Där utbyts erfarenheter och kunskap och gemensamma ansträngningar görs för att få stopp på det oerhörda lidande som den illegala handeln med hundar medför.

På årets Djurskyddskonferens fanns Hundstallet på plats för att ta del av erfarenheter av hundsmugglingsproblematiken från Tullverket, Länsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund och Blocket. Där gavs en samstämmig bild av att den illegala handeln med hundar tagit mer sofistikerade uttryck och att gömda valpar och försäljning från bakluckan på bilen numera hör till ovanligheten. Istället är det valpar som kommer till gränskontrollerna fullt synligt med förfalskade intyg, vaccinationsbevis och pass. Vid försäljningen på nätet finns sedan välformulerade annonser med fina bilder och text som innehåller nyckelord som ”chipmärkt”, vaccinerad” och ”uppvuxna i hemmiljö”. Det finns stora pengar att tjäna där en hund kan ha ett inköpspris i ett annat land på ca 1000 kr för att sedan kunna säljas i Sverige för 25-30 000 kr. Detta innebär att den illegala handeln kan inbringa miljonbelopp för den som systematiskt smugglar hundar.

På Tullverkets och Jordbruksverkets sidor finns viktig information till dig som går i tankarna att köpa hund:

Tullverket

Jordbruksverket

Om du vet med dig att den valp du köper är född i ett annat land är det viktigt att du säkerställer följande:

  • Hunden ska vara chipmärkt.
  • Begär att hunden är grundvaccinerad och har ett högst 7 dagar gammalt besiktningsintyg från veterinär.
  • Valpen ska även vara vaccinerad mot rabies. För att vaccinationen ska vara godkänd ska den ha gjorts när hunden är minst tolv veckor gammal. Giltighetstiden för vaccinationen inleds efter 21 dagar vilket innebär att hunden inte får föras in i Sverige förrän 21 dagar gått från vaccinationen. M a o kan ingen valp föras in i landet lagligt innan 15v ålder.
  • Valpen ska inneha en identitetshandling/hundpass som är korrekt ifylld.
  • Be en svensk veterinär att kontrollera alla handlingar och vaccinationsintyg.

Om det inte finns någon efterfrågan på smugglade valpar så kommer tillgången att minska. Därför är information till allmänheten det kanske allra viktigaste vapnet mot den illegala handeln. Att få snabb tillgång till en gullig valp kan aldrig vara värt det fruktansvärda lidande och de stora hälsorisker som ligger bakom handeln med smuggelhundar.