Uppdatering av bygget Hundstallet Väst

Bygget går framåt med rasande fart. Här kommer en uppdatering i både text och bilder.

Råspont, papp och läkt har blivit lagt på taket norra och dubbel stallängan. Vi har även monterat ytterväggarna på huvudbyggnaden. 

På huvudbyggnaden pågår montering av takstolar efter att ytterväggarna är på plats.

Vi har monterat stålbalkar för bjälklaget till teknikrummet där det erfordras kraftigare bjälklag på grund av att ventilationsaggregatet, bergvärmepumpen samt att ackumulatortankarna skall placeras där.

Nedan följer en bildserie där bland annat takstolarna levererades.

  1. Leverans av takstolar

2. Lossning av takstolar

3. Infästning av takstolar

4. Vy mot dubbellängan från norra stallängan

5. Vy mot huvudbyggnaden från norra stallängan.

6. Våning 2 huvudbyggnaden

Foto och text: Anders Olofsson