Uppdatering Hundstallet Väst

Vi har påbörjat borrning av bergvärme hålen där varje hål borras till 240 m och vi har 4 stycken hål. 

Vi har nivån på berget som ligger ca 6 m under marknivån vilket betyder att vi har foderrör som borras in ca 3 m i berget för att klara eventuella läckage av ytvatten.

Vi har påbörjat att lägga tegelläkten och att även de röda tegelpannorna har kommit till arbetsplatsen.

På huvudbyggnaden har vi monterat takstolarna och även den södra stallängan har börjat få sina väggar monterade.

All går enligt plan och därmed vädertätt hus innan byggnadsarbetare går på semester V 28.

Därefter tar installatörerna vid med etablering och start av deras arbete såväl som montering av solpanelerna.

Foto och text: Anders Olofsson