Vi behöver 20 miljoner kronor

Att bygga och driva Hundstallet i Göteborg bedömer vi kommer att kosta cirka 20 miljoner kronor. En grundplåt om 3.25 miljoner kronor har Hundstallet fått via ett testamente från Gunnel Inemark, göteborgare och en sann hundvän. Resten behöver vi samla in.

Vår förhoppning och tro är att alla ni företagare och privatpersoner i Göteborgsregionen ser värdet i vår verksamhet och ställer upp med det ni kan.

På vår hemsida hundstallet.se finns flera olika sätt att stödja vår verksamhet. Vill du specifikt stödja bygget av Hundstallet i Göteborg hänvisar vi till Plusgiro: 90 05 57-0 eller Bankgiro: 900-5570. Ange Göteborg*.

*Dessa pengar går i första hand till Göteborg, men om så skulle behövas, förbehåller vi oss rätten att placera pengarna där de gör mest nytta för hundarna.

Uppdatering april 2016: OBS! Trots att det fanns ett arrendeavtal med kommunen för verksamheten har vi nu fått ett avslag på bygglovet. Samtalen med Göteborgs stad pågår samtidigt som vi letar ny mark i området. Insamlingen till Hundstallet Göteborg fortsätter och vi jobbar vidare för att så snart som möjligt kunna påbörja ett bygge.

Insamling till Göteborgs hundstall

Att bygga Hundstallet i Göteborg kostar ca 20 miljoner kronor – insamlingen är i full gång. För varje 20 000 kronor som samlats in, blir ytterligare en siluett mörk.

Nu påbörjas arbetet! »

Här kommer Hundstallet i Göteborg att ligga » 

Så här kan du bli delaktig i projektet »

Läs mer om projektet och våra ambitioner i denna nedladdningsbara broschyr »

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.