Bygget av Hundstallet Väst fortsätter

Arbetet är koncentrerat till den norra delen av byggnaden på grund av att man vill arbeta sig ut och ner mot Ridhusvägen för att inte låsa in sig. På de här bilderna är det den norra stallängan man ser.

Nu är alla VA rör som skall ligga under betongplattan nedgrävda. Makadamlagret är utlagt på hela den ytan och även isolering i form av tre (3) lager Frigolit.

Byggkranen är monterad och den blev godkänd före påsk för användning vilket är en stor hjälp när bottenplattan ska gjutas såväl som när stommen ska monteras.

Kantbalkselementen är monterade och även kantbalksarmeringen ligger på plats. Snart kan väggelementen börja monteras.

Längst till höger i bilden, ovanför bygget, syns gaveln på ett av ridhusets stall.

Det här är värmeslingorna för golvvärmen som är utlagda på plats.