Hundstallet Väst i bilder

De stora markabeten som pågår nu börjar i norra delen och fortsätter söderöver. Man färdigställer underlag för gjutning av bottenplattan.

Här läggs makadam ut i det norra hörnet av byggnaden, innan isolering.

Här läggs VA-ledningar till det norra delen av kontoret.

De här påskgula ledningarna är el- och fiberrör från transformator.

Foto: Anders Olofsson