Veckorapport av bygget Hundstallet Väst

Bygget av stallet börjar ta form och en byggnad börjar snart likna ett hundstall. Här kommer veckans uppdatering.

  1. Atrium bilden är för att visa urtagningen i bottenplattan och där skall det läggas trädgårdsplattor.

2. Dubbelängan är stallängan som har dubbelkorridor. 

3. Den här bilden visar montage av ställning som skall användas vid montage av tegelpannor och även solpanelerna.

4. Bilder för Väggmontage.

5. Bild som visar flera väggpaket. Ett paket är virket som kommer färdigkapat för ett väggelement som spikas ihop på väggspik platsen innan det lyfts upp av kranen och monteras på sin plats. Allt är numrerat för att göra det enkelt för hantverkarna.

6. Väggspikplats.

7. Den bild visar västra stallängan.

8. Bilden visar där sista väggblocket skall placeras vid kök nr 156 enligt A-ritning.

Foto och text: Anders Olofsson