Underarbete inför gjutning av betongplatta

Husgrunden är det viktigaste man gör för sitt framtida hus. En stabil grund i rätt utförande gör att huset kommer att stå länge och stadigt. Hundstallet väljer en av de vanligaste husgrunderna som är att gjuta betongplatta på mark.

Här har man schaktat bort all matjord ner till grundläggningsdjupet. Sedan återfyller man med dränerande material. Basen för betongplattan är normalt en komprimerad bädd av dräneringsgrus eller makadam. Detta ska förhindra tjällyftning och fuktproblem.