Uppdatering av Hundstallet Väst

Det går framåt i bygget av vårt tredje hundstall. Här kommer en uppdatering i bilder.

Här är armeringsplatsen. Buntar med armeringsjärn ligger till höger i bilden. De kommer att najas ihop till armering i bottenplattan.

Den kabelränna som syns på bilden är ett krav från Alingsås Kraft för deras grova kabel som skall in i byggnaden.

Alla rör för vatten och avlopp kommer att ligga i grävda rörschakt under bottenplattan.

Foto av Anders Olofsson.