Nu ska hundsmuggling bli lättare att upptäcka – flera åtgärder har tagits fram

Foto: Tullverket

Antalet hundar som illegalt smugglas in ökar. Förra året stoppade Tullverket cirka 523 hundar vid gränsen i södra Sverige och trenden ser tyvärr ut att fortsätta även detta år. Under 2021 påbörjades ett projekt av underrättelseenheterna hos Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket för att kunna upptäcka brottsligheten kopplat till hundsmuggling. Nu har flera åtgärder tagits fram.

Efterfrågan på hundar har kraftigt ökat under pandemin vilket blivit omöjligt för svenska uppfödare att tillgodose. Detta utnyttjar aktörer inom bland annat organiserade brottslighet som tjänar stora pengar på att smuggla in hundar.

Hundsmuggling är problematiskt på flera olika sätt. Hundarna utsätts för ett stort lidande, de transporteras under hemska förhållanden. Flera av dem kommer från så kallade valpfabriker där valparna tas ifrån sin mamma alldeles för tidigt, lever i fruktansvärda miljöer och mammans enda uppgift är att föda valpar. Dessutom ökar risken att det kommer in farliga sjukdomar som exempelvis Rabies, något som skulle vara förödande. Marknaden för smuggelhundar skulle inte finnas om det inte fanns någon efterfrågan på dessa hundar. I grund och botten är det dessa köpare som kan förändra och förhindra denna smuggling som är hänsynslös. Ingen efterfrågan, ingen marknad. Därför är det väldigt viktigt att man som köpare är noga i sitt hundköp. Det ska också förtydligats att det är brottsligt att befatta sig med smugglade djur och kan ge fängelse.  

Under 2021 och 2022 har underrättelseenheterna hos Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Tullverket arbetet med ett projekt som ska leda till att lättare kunna upptäcka brottlighet kopplat till hundsmuggling. Den brottsförebyggande enheten på Ekobrottsmyndigheten har varit drivande i detta projekt. De berättar att dagens kontrollsystem är otillräckliga för att kunna förebygga och stoppa verksamheter med oredovisad näringsverksamhet med hundar. Idag kan oseriösa aktörer ha tillstånd att bedriva yrkesmässiga handel med hundar utan att vara registrerade hos Skatteverket och dessutom få ersättning från Försäkringskassan, något som behöver ses över och ändras. Kommunikationen mellan myndigheter och veterinärer som samarbetar när det kommer till hundsmugglingen, behöver utvecklas så att de kan byta information om misstänkt brottlighet med varandra.

Även Skatteverket arbetar för att förhindra den brottsliga verksamheten inom hund. De har uppmärksammat och lämnat över flera fall till deras egna kontrollverksamheten där man misstänker skattefusk. Det handlar om en riktad kontroll av oredovisade inkomster från försäljning av hundvalpar, både smuggelhundar och valpar som är uppfödda i Sverige. 

I detta projekt har dessa punkter tagits fram som avgörande för att kunna förebygga och bekämpa illegal införsel och handel med djur.

  • Det bör göras en översyn av kraven för tillstånd för verksamhet med hundar så att de även innefattar kontroll hos Skatteverket. Tillstånd ska endast meddelas till seriösa verksamheter som, när behövligt, är registrerade hos och redovisar sin omsättning till Skatteverket. Kravet på tillstånd bör även innefatta förmedling av hundar.
  • Det bör göras en översyn av hur reglerna om djurskydd och införsel efterlevs idag för att säkerställa ändamålsenlig verksamhet och samsyn hos myndigheterna.
  • Undantagsbestämmelserna av registrering i det internationella hundregistret bör ses över för att hindra att dessa används för att försvåra myndigheternas kontroll.
  • Det bör möjliggöras en rätt för veterinärer att anmäla misstanke om illegal införsel för att försvåra möjligheterna att sälja insmugglade hundar. 
  • Samverkan mellan Tullverket, Jordbruksverket och länsstyrelsen behöver utökas. De behöver kunna utbyta information med varandra i större utsträckning utan sekretesshinder, allt för att störa den organiserade brottsligheten.
  • Det bör skapas ett heltäckande register för hundar för att skapa ett system där hundar kan spåras från födsel eller införsel till nuvarande ägare.
  • Vid ärenden om storskalig smuggling bör brottsvinster säkras och eventuella ekonomiska brott utredas, utöver smugglingsbrotten.