Målsättningar  

Sammanfattning av Verksamhetens vilja och målsättningar 2019


Sociala medier:
– Att ytterligare utveckla hemsidan, närvaron på Facebook och på Instagram. Öka samspelet mellan insamlingskampanjerna och TV-serien Bagges Hemlösa hundar samt aktivera gillare och följare till att bli medlemmar och givare.
– Facebookkampanjer.
– vid givna tillfällen sända live på Facebook med olika teman.
-Ett e-nyhetsbrev kommer ut 4 gånger/år, det administreras i samarbete med Hundstallets personal, Webbplatsen och verksamhetens Insamlingsgrupp

Insamling/kampanjer:
– Samla in minst 28 mkr varav 7 mkr i testamenten (22,5 mkr 2018)
– Rekrytera minst 5 000 nya givare via landets hundägare.
– Rekrytera minst 1 500 nya månadsgivare.
 – Stärka relationen med minst 10 000 gåvogivare med e-rapportering (e-nyhetsbrev) och utökad information om verksamheten.
– SMS-rapportering.
– Årskalender inför 2020.

Veterinär:
– Kliniken i Åkeshov ska användas i större omfattning i avtalat samarbete med John-Filip Lundin för att kunna ge bra och utökad veterinärvård såsom tandsaneringar, kastreringar och andra enklare ingrepp.
– Även detta år kan viss ombyggnad och anpassning av veterinärkliniken i Åkeshov äga rum.

– Fortsätta att ge hundarna på båda stallen bra veterinärvård i samarbete med UB, JFL och KL.
– Undersöka möjligheterna att projektera och bygga ett röntgenrum.

Personal:
– Hundstallet skall projektanställa en person som ska utreda Länsstyrelsernas arbete i hela landet vad gäller omhändertagande av hund.
– Närmare samarbete med företagshälsovården Avenirhälsan och Lundahälsan.
– För att kunna följa upp förändringar i arbetsbelastning snabbare ska en tidsöversyn av arbetsuppgifternas utförande genomföras. Viss flexibilitet i schemaläggning planeras därefter baserad på resultatet.

Arbetsmiljö:
– Arbetsmiljödag på Åkeshovs slott den 31 januari för fast personal.
– Utveckla arbetet i den nybildade Skyddskommittén.
– Genomföra Samverkansavtal.

Kommunikation med medlemmar och månadsgivare:
-Döpa om vår medlemstidning till ”Hundstallet”, på detta sätt stärker vi vårt varumärke ytterligare.

Medlems- och givarsservice:
 – Utveckla och hitta nya möjligheter att rikta insamlingsplanen till givare, medlemmar, gillare och följare.
-Profilera de båda Hundstall som verksamheten ansvarar för.
– Fortsättningsvis adressvårda befintliga registret kontinuerligt och säkerställa att verksamhetens Integritetspolicy följs.

Skåne:
-Omfördela ansvarsområden inom delvis ny personalgrupp.
– Utarbeta effektiva rutiner och arbetsprocesser för hundskötsel, träning och omplacering, anpassat till ett mindre stall med färre omhändertagna hundar.
– Upparbeta ytterligare rutiner för volontärskap och jourhem.
-Rusta upp och ordna området innanför fastighetens plank såsom grus, rastgårdssektion och allmän uppfräschning – alltid i samråd med fastighetsägaren.

Göteborg:
-Målsättningen är att hitta en tomt eller fastighet för etablering och där vi kan få bygglov och/eller kan anpassa befintlig fastighet till verksamhetens speciella behov.

Åkeshov 21 Januari 2019

Margite Nordenstam
VD

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.