Värdegrund

Föreningens kärnvärden styr verksamheten med hundar och är vägledande avseende alla interpersonella relationer inom föreningen/verksamheten.

Detta gäller styrelse, verksamhetsledning, anställda samt volontärer. Vår förhållning gentemot varandra och gentemot alla som kommer i kontakt med oss i vår representation av förening/verksamhet skall präglas av;

Empati

Vi känner starkt för att hjälpa hundar i nöd att få en andra chans.

Vi tror på och agerar efter alla människors lika värde. Vi har en öppen inställning och en förståelse för andra människors åsikter och uppfattning om situationer – även om vi ser på annat sätt. Vår förhållning till varandra skall kännetecknas av respekt, positiv förväntan samt deltagande.

Långsiktighet

Vi är stolta över vår mer än 100-åriga historia och de 30.000 hundar som vi hjälpt. Vi ser fram emot nästa 100 år och möjligheten att hjälpa än fler hundar till ett bättre liv.

Vi tror på människors förmåga att utvecklas på lång sikt. Vi försöker alltid vårda och bevara de relationer vi har i föreningen/verksamheten. Vår personal skall utvecklas och utbildas för att kunna bli starka resurser för lång tid. Vår inställning till volontärer och andra intressenter är att de ska behandlas och nyttjas på ett sätt som ger både dem och föreningen/organisationen positiv nytta.

Professionalism

De hundar som kommer till oss skall ha en omvårdnad av hög kvalitet. För detta har vi vård och omsorgsplaner av hög standard.

Vi tror på att även som ideell organisation i botten, alltid ha ett professionellt synsätt på situationer. Vi strävar efter balans, ekonomiskt hänsynstagande och delaktighet i beslutsfattande. Vi håller hög informationsgrad och är medvetna om våra sekretessförbindelser. Vår strävan är att framstå som en medveten organisation i djurskyddsfrågor.

Trygghet

Trygghet kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för fysiska, psykiska och existentiella aspekter på välbefinnande. På Hundstallet arbetar vi på ett sätt som skapar förtroende och trygghet.

Gott bemötande

Vi är överens om att ett gott bemötande mellan oss lägger grunden till hur olika möten kommer att fungera. Viktiga egenskaper för oss är vänlighet, tydlighet, ärlighet, öppenhet, ta ansvar för min reaktion, intresserad av det personen vill, närvarande, kroppsspråk och glädje.

Lojalitet

På Hundstallet genomsyras verksamheten av en hög arbetsmoral, hjälpsamhet och vänskaplighet. För oss är det viktigt att skapa en känsla av att vara trygga och starka tillsammans.

NYHETSBREV
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.