Hundstallet vårdar omhändertagna hundar – utsätts för hot

Djurs öden väcker ofta starka känslor, vilket vi på Hundstallet får erfara på mycket nära håll eftersom vi tar hand om hundar som har omhändertagits av myndigheter av olika anledningar. Förståeligt så kan ett omhändertagande väcka starka känslor hos djurägarna, vilken kan leda till att vi utsatts för hot när djurägare vill hämta tillbaka sin hund som då sitter på Hundstallet. Det här gör att vi har vi en potentiell hotbild som vi måste hantera i det dagliga arbetet med hundarna. Det är vår vardag att se till att utsatta hundar får det så bra som möjligt, där ägarna bakom djuret även blir en del av det.

Även om det inte är vi på Hundstallet som fattar beslut att en hund ska omhändertas, eller vad som ska hända med den omhändertagna hunden, så blir vi en del i hundens omhändertagande och framtid. Trots att det kan leda till hotfulla situationer så tänker vi alltid på hundens bästa.

SVT var på plats på vårt stall i Skåne och pratade med vår personal om verksamheten i hur vi hanterar dessa situationer.

Läs mer och se inslaget här »