Kraftig ökning av antalet hundar 2022 – mer än dubbelt så många omplacerades

2022 blev ett hektiskt år för Hundstallet med en kraftig ökning av antalet inskrivna hundar, jämfört med åren dessförinnan. Dessutom omplacerades mer än dubbelt så många hundar till nya familjer under året.

Det blev ett intensivt år på Hundstallet, inte minst då den nybyggda anläggningen i Alingsås kunde öppnas och tas i full drift i september månad. Det gjorde att Hundstallets kapacitet att ta emot, vårda och omplacera utsatta hundar ökade kraftigt. Det kommer att märkas fullt ut i statistiken när föreningen summerar siffrorna för helåret 2023.

– Ja det har varit ett historiskt år för Hundstallet och det känns fantastiskt att vi tack vare alla generösa givare har kunnat ta emot så många hundar, säger Per Leander, verksamhetschef på Hundstallet.

”Otroligt viktigt med nya anläggningen”

Under året skrevs 577 hundar in på någon av Hundstallets tre anläggningar. Det är en ökning med 57 procent jämfört med året dessförinnan.

Sammanlagt 25 055 vårddygn registrerades under året, vilket är en 72-procentig ökning på ett år. Och sammanlagt 269 hundar omplacerades av Hundstallet till nya hem, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2021.

– Det är otroligt viktigt att vi har kunnat öppna en ny anläggning, med tanke på det kraftigt växande behov som vi har sett under året. Men trots att vi har ökat vår kapacitet så räcker det dessvärre inte för att täcka upp för det växande behovet. Vi upplever ett stort tryck som gör att vi tittar på möjligheter till ytterligare expansion.

Vad beror det växande behovet på?

– Det beror på flera saker. Antalet hundar i Sverige har ökat kraftigt de senaste fem åren, vilket självklart bidrar till att fler hundar lämnas in till oss. Vi har avtal med fler länsstyrelser än tidigare och att de är mer aktiva spelar också in. En del privatpersoner har haft svårt att få ihop livslogistiken med hund då hemmajobb inte längre är lika vanligt som under pandemin. Det har lett till extra många förfrågningar från privatpersoner under året. Hundstallet har även blivit mer kända för fler runt om i landet, vilket också bidrar till att vi får fler förfrågningar, säger Per Leander.

Har ni tvingats säga nej till att ta emot hundar under året?

– Ja vissa tider har alla tre anläggningar varit fullsatta, så därför har vi emellanåt tvingats prioritera hårt. Hundar från myndigheterna tar vi alltid emot, enligt våra avtal, så dessvärre är det bland förfrågningar från privatpersoner som vi oftare har sett oss tvingade att tacka nej, eller där vi ber dem att avvakta om det är möjligt. Vi gör dock allt vad vi kan för att fortsätta att öka vår kapacitet och framöver kunna hjälpa ännu fler utsatta hundar till nya kärleksfulla hem.

(Fotnot: Det bör tilläggas att omplaceringar av hundar som har varit på Hundstallet även görs av myndigheterna, i de fall där ägarskapet inte har skrivits över på Hundstallet. Därför var det totala antalet hundar som vistats på Hundstallet under året och som omplacerades större än 269.)  

Mer statistik för åren 2020 – 2022 fördelat på Hundstallets tre anläggningar

2022

Antalet inskrivna hundar under året

Totalt antal inskrivna: 577

Stockholm: 293, plus 10 som flyttats från annan Hundstalletort.

Alingsås: 127, plus 40 som flyttats från annan Hundstalletort.

Staffanstorp: 157, plus 21 som flyttats från annan Hundstalletort.

Antalet vårddygn

Sammanlagt antal vårddygn: 25 055

Stockholm: 13 310

Alingsås: 6018

Staffanstorp: 5727

Antalet hundar som omplacerats av Hundstallet

Totalt antal hundar: 269

Stockholm: 126

Alingsås: 82

Staffanstorp: 61

(Obs: Samtliga siffror för Alingsås påverkas av att anläggningen invigdes och togs i full drift först i september månad.)

2021

Antalet inskrivna hundar under året

Totalt antal inskrivna: 368

Stockholm: 330

Staffanstorp: 38, plus 22 som flyttats från Stockholm.

Antalet vårddygn

Sammanlagt antal vårddygn: 14 528

Stockholm: 11 435

Staffanstorp: 3093

Antalet hundar som omplacerats av Hundstallet

Totalt antal hundar: 124

Stockholm: 74

Staffanstorp: 50

2020

Antalet inskrivna hundar under året

Totalt antal inskrivna: 353

Stockholm: 309

Staffanstorp: 44, plus 3 som flyttats från Stockholm.

Antal vårddygn

Sammanlagt antal vårddygn: 13 002

Stockholm: 10 150

Staffanstorp: 2852

Antalet hundar som omplacerats av Hundstallet

Totalt antal hundar: 159

Stockholm: 106

Staffanstorp: 53