Vanliga frågor

Hur många hundar har ni?

Det passerar lite drygt 400 hundar per år genom Hundstallets dörrar. Cirka 100 av dessa är bortsprungna och hämtas av sin ägare, cirka 100 får återvända hem med föreläggande medan cirka 200 blir kvar och omplaceras till nya hem. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att stalla 60 hundar men i genomsnitt har vi cirka 30-40 hundar inneboende samtidigt.

Vad har ni för hundar?

De flesta hundar får vi genom samhällets försorg, dessa är vanvårdade eller farliga för allmänheten. Många är hittehundar men vi tar också hand om privata omplaceringar i mån av plats. Genomsnittshunden är en blandras av större storlek.

Hur går det till att köpa en omplaceringshund från Hundstallet?

Första steget mot att bli ägare till en Hundstallshund är att lämna in en intresseanmälan. Via den skaffar vi oss en bild av vem du är och vad för hund du söker. Vår intresseanmälan kan antingen fyllas i online eller laddas hem (word-dokument, pdf) och endera e-postas till ansvarig hundskötare eller skickas in till oss. Du kan också ringa oss på 08-20 38 48 (Stockholm) eller 040-623 65 00 (Skåne) så skickar vi hem ett intresseformulär till dig.

På intresseanmälan beskriver du vad för typ av hund du söker samt vad för krav och önskemål du har på hunden. Vi efterfrågar även vad du har för tidigare kunskaper och erfarenheter av hundar samt vilken typ av hem och livsstil du kan erbjuda. Det finns hundar för det flesta livsstilar men för oss och för våra hundar är det avgörande att rätt hund hamnar på rätt plats.

Det är värt att notera att vi har som krav att du/ni kan lämna minst två referenser om er som person/ hundägare innan en omplacering kan bli aktuell. Dessa lämnas också på intresseanmälan.

Vad kostar en hund?

En omplaceringshund från Hundstallet kostar mellan 3000 och 5000 kronor. Priset sätts främst beroende på hundens ålder men också efter hundens egenskaper.

Vad gör ni med hundar som ni inte hittar hem till, avlivas de?

Hundstallet har en policy gällande avlivning, beslutad av styrelsen. Denna säger att om en hund suttit hos oss i mer än ett år, så anses inte denna vara omplaceringsbar. Det är inte försvarbart att låta en hund bo på Hundstallet så länge. En sådan hund har då rimligtvis sådana stora problembeteenden som gör den svårplacerad och en avlivning är då oundviklig. Dock har detta aldrig hänt än så länge!

Vi är duktiga på att bedöma mycket tidigare huruvida en hund är omplaceringsbar eller inte. Det människor ofta inte tänker på i sin välvilja att rädda alla djur är att om vi släpper ut en hund som vi vet kommer bita människa eller annan hund, så känner vi ett ansvar för denna hund resten av dess liv. Det är Hundstallet som då har omplacerat och därmed släppt ut en livsfarlig hund! Vi vill således inte placera hundar som kan åstadkomma fara i samhället, om vi inte till fullo litar på den människa som köper hunden. Och hur ska vi kunna lita på människor som vi egentligen inte känner? Vi har inga problem att placera hundar med sjukdomar eller problembeteenden, men när det kommer till svårt sjuka hundar eller ”farliga” hundar så tar vi ett avlivningsbeslut.

Det vi ser hända med hundar som bott på Hundstallet en längre tid är att de tappar gnistan, att de blir smått apatiska och sorgsna, de har blivit institutionaliserade.  Därför anser inte vi att ett liv så länge som ett år på Hundstallet är försvarbart!
Hundarna vill bo i en kärleksfull familj, inte på en institutionsliknande förvaring såsom ett Hundstall (hur mycket kärlek vi än försöker ge dom här på plats).

Hur finansieras verksamheten?

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen är en ideell verksamhet. Verksamheten finansieras av insamlingskampanjer över hela landet, medlemsavgifter, månadsgivare, sms- samt swishgåvor, donationer och arv. Vi har 90-konto och kontrolleras i och med det av Svensk Insamlingskontroll.

Hur många är ni som arbetar på Hundstallet?

På Hundstallet Stockholm finns det idag 9 hundskötare med olika ansvarsområden, 6 administratörer med olika ansvarsområden och 8 timanställda som täcker upp dagar, kvällar och helger. På Hundstallet Skåne arbetar 4 hundskötare, även de med olika ansvarsområden. Praktikanter förekommer regelmässigt och vi har även omfattande volontärverksamhet.

Vad krävs för en anställning som hundskötare?

För att få arbete på Hundstallet krävs stor hundvana. Med stor hundvana menar vi att man ska kunna ”läsa” hund. Det lär man sig bäst genom att umgås med många olika hundar under handledning av en erfaren person. Grundläggande är att man är utbildad instruktör eller liknande. Har man dessutom djurvårdarkunskap, körkort plus lite annat i bagaget är det meriterande. Egen hund och brinnande intresse räcker inte långt erfarenhetsmässigt hos oss.

Vad gör en volontär?

Som volontär hjälper du till med att rasta våra hundar som väntar på att bli omplacerade. För att bli volontär måste du bland annat ha fyllt 18 år, ha mycket god hundvana och kunna hjälpa oss minst fyra tretimmarspass i månad. Läs mer om volontärarbete »

Hur kan jag hjälpa till?

Stöd rent ekonomiskt välkomnas varmt, t.ex. genom att bli medlem, månadsgivare eller genom gåvor. Sponsring av diverse förbrukningsmaterial eller hundsaker behövs alltid. Låt dina förutsättningar och din fantasi sätta gränsen. Du kan även delta i Hundstallets volontärverksamhet, se stycket ovan. Fler sätt att stödja oss »

Varför får man inte gå in och välja hund på Hundstallet?

Många av våra hundar har kommit till oss på grund av att de omhändertagits av myndigheter av olika skäl och dessa hundar behöver lugn och ro för att kunna anpassa sig till en ny och främmande situation och miljö. Dessutom finns hundar hos oss när det är oklart vem ägaren är eller av någon annan anledning som gör att de inte är redo för omplacering.

Vi vill så långt det är möjligt skapa en lugn, trygg och bra miljö för våra hundar och därför  släpper vi inte in besökare i stallet annat än vid speciella tillfällen som t ex våra öppna hus som vi har tre gånger per år. Under dessa event får besökare träffa de hundar som är redo för nya hem och som klarar att möta alla människor som kommer och tittar på dem.

Kastrerar ni hundar på Hundstallet?

Vi kastrerar ganska många av våra hundar här på Hundstallet. Men, oftast väljer vi att göra det när hunden är ute i sitt nya hem. Just för att hunden ska slippa bo på ett hundstall under tiden för eftervård. Med tikar till exempel så är ju de kommande dagarna efter ingreppet ganska kritiska och hunden behöver då tillsyn dygnet runt. Detta ställer våra hundköpare med glädje upp på och förstår också vikten av att hunden ska få återhämta sig i den lugna hemmiljön. Hanhundar kan vi ibland kastrera medan de fortfarande bor hos oss på Hundstallet eftersom det kan vara nödvändigt ur den psykologiska aspekten, att hunden ska slippa hormonerna så att vi kan jobba med hunden på ett bättre sätt.

Dock måste vi poängtera att det inte är aktuellt för oss att kastrera ALLA individer eftersom en kastrering också kan skada psyket på en hund. Vi säger inte att det gör det ofta men det kan hända. Osäkra och rädda hundar kastrerar vi aldrig. Detta får ett nytt hem ta ställning till istället om de i framtiden känner att de vill ha hunden kastrerad. När du kastrerar tar du ofta bort det lilla mod en osäker och rädd hund har och resultatet kan bli katastrofalt. Vi har dock som krav och även inskrivet i våra köpeavtal att en ny ägare aldrig får avla vidare på en Hundstallshund av okänt ursprung. Detta på grund av att Hundstallet inte vill medverka till vidare avel av okända gener.

Varför kan så få av Hundstallshundarna bo med barn, andra hundar eller katter?

Hundarna som kommer till Hundstallet gör oftast det av en anledning, det kan röra sig om vanvård, misshandel mm och inte sällan har de kvarvarande rädslor.  Vi utgår från den information vi fått vid överlämnandet och bildar sen en egen uppfattning med hjälp av våra hundpedagoger. Vi riskerar aldrig ett barns eller annat djurs säkerhet, det ingår i vårt uppdrag.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn