Rekordmånga hundar på Hundstallet – största intaget hittills

Efter ett första halvår med betydligt fler utsatta hundar som kom till Hundstallet jämfört med åren dessförinnan, så visar statistiken för årets tredje kvartal på rekordsiffror över antalet intagna hundar i organisationens 114-åriga historia. Hundstallet invigde nyligen sin tredje anläggning, i Alingsås, vilket gjorde att organisationens kapacitet att ta emot utsatta hundar ökade kraftigt. Ändå är organisationens tre anläggningar i landet tidvis fullsatta.

Under perioden juli till september i år, alltså tredje kvartalet, så tog Hundstallet emot sammanlagt 204 hundar på sina anläggningar i Stockholm, Staffanstorp och Alingsås. Det kan jämföras med 82 hundar som togs in under motsvarande kvartal i fjol. Och rekordsiffrorna noteras trots att Hundstallets nybyggda anläggning i Alingsås inte togs i full drift förrän i början av september.

– Ja den här statistiken befäster det vi befarade, att behovet bara växer av att hjälpa utsatta hundar till nya kärleksfulla hem. Vi är oändligt tacksamma över alla våra generösa givare som gör det möjligt för oss att göra det bästa möjliga för hundar som har det svårt, säger Hundstallets verksamhetschef Per Leander.

Intaget under tredje kvartalet är nästan lika stort som under årets sex första månader tillsammans. Det har också lett till en kraftig ökning av antalet hundar som har omplacerats under perioden.

Den sista september var sammanlagt 89 hundar inskrivna på Hundstallets anläggningar.

Flest hundar via myndigheter

De flesta hundar som lämnas in till Hundstallet kommer via myndigheterna, som länsstyrelser och polisen. Det kan exempelvis handla om djurskyddsärenden eller polistillslag. En mindre andel av hundarna på Hundstallet är hundar som kommer in som privata omplaceringar. Antalet förfrågningar från allmänheten om att ta emot privata omplaceringshundar är större än vad Hundstallet har möjlighet att ta emot. 

– Allt tyder på att vi kommer att se en fortsatt ökning, vilket kommer att visa sig i siffrorna för det fjärde kvartalet. Då är ju vår anläggning i Alingsås också i full drift under hela den perioden. Men vi jobbar hårt för att öka vår kapacitet ytterligare och hoppas att så småningom kunna öppna en större anläggning i Skåne som ska ersätta den mindre anläggning som vi har idag i Staffanstorp, avslutar Per Leander.