Uppdatering av bygget Hundstallet Väst

Vi har nu lagt taktegel på hela byggnaden och på två av bilderna visas hur vi har monterat hängrännor och ränndalarna.

En av bilderna visar även att vi nu har påbörjat montage av ventilationsrören som ligger i den kalla zonen och kommer därför att isoleras.

Foto och text: Anders Olofsson