Veckans uppdatering av Hundstallet Väst

Arbetet går framåt och ligger nu lite före tidplanen. Byggnaden kommer att vara vädertät i mitten av juli, alltså innan byggnadsarbetena stänger för semester. De arbeten som sedan tar vid är installationer av el, ventilation och rör för att ha så mycket installerat som möjligt när byggnadsarbetena startar igen.

Som det nu ser ut så kan färdigställandet tidigareläggas till mars 2022. 

Bilden ovan är från huvudbyggnadens norra gavel söderut. Hela bottenplattan är gjuten. Till vänster syns angöringsvägen som fortsätter till torpet.  

Vy tagen från huvudbyggnadens norra gavel, mot sydväst. Närmast syns den norra stallängan, därefter den mellersta stallängan med de första väggelementen resta. I den mellersta stallängan syns öppningar i väggen för in- och utgångar från varje hundbox till rastgårdarna.

Den norra stallängan, sedd från söder. Även här syns öppningarna i väggen mellan hundboxarna och rastgårdarna. Ett väggelement ligger på marken i förgrunden, färdigt för montering.

Ett väggelement lyfts på plats i den mellersta stallängan. Till höger i bakgrunden skymtar Alingsås djursjukhus.

Här spikas grundmålad panel på väggelementen. I bakgrunden till höger syns bottenplattan till den södra stallängan, som är parallell med huvudbyggnaden.