Detta är Hundstallet Väst

Hundstallets nya anläggning består av en huvudbyggnad och stallängor.

Vid placering av byggnaderna har hänsyn tagits till tomtens beskaffenhet, närheten till E20 och till ridanläggningen med hästhagar. Byggnaderna har rejält avstånd till motorvägen och därmed minsta möjliga bullerstörning från trafiken. Stallängorna byggs ut mot väster. På så sätt skärmas de av mot hästhagarna av huvudbyggnaden.

Huvudbyggnaden är drygt 1 000 kvm. Inom dessa kvm kommer det att finnas en reception, veterinärmottagning för Hundstallets hundar, träningsrum, kontor, personalrum, kök, tvätt, förråd, teknikrum med mera. Därtill fyra stallängor med 10 boxar i varje länga, där varje hund disponerar ca 10 kvm. Detta en total byggnadsyta på ca 1 500 kvm.

I anslutning till stallängorna har hundarna egna rastgårdar utanför varje box. Dessutom planeras gemensamma rastgårdar i omedelbar närhet till stallängorna. Allt omgivet av plank som, tillsammans med byggnaderna, ger god ljudavskärmning. På övriga delar av marken vill vi bygga en eller två större rastgårdar med höga stängsel där hundarna kan få vara lösa och leka eller träna.

Huvudbyggnadens lokaler samlas i fyra längor som omramar en invändig gård. En del av huvudbyggnaden är i två våningar, resten i en våning liksom stallängorna.

Tegelklädda sadeltak och panelväggar målade med Falu rödfärg utan vita knutar förstärker intrycket av traditionella ladugårdsbyggnader. Stallängorna utförs med tak av papp eller plåt samt även dessa med rödmålade väggar.

Det gamla stallet vill vi i en senare etapp rusta upp och bygga om till en inomhushall för hundträning.

Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter.