Tommy Byggare bygger Hundstallet Väst

Avtalet med byggentreprenör är nu klart. Det blir Tommy Byggare som kommer att bygga Hundstallet Väst. Tommy Byggare är ett medelstort byggbolag med huvudkontor i Alingsås och med huvudsaklig verksamhet i Västsverige. Projektet genomförs i samverkan mellan Tommy Byggare och Hundstallet. Installatörerna verkar under vår byggledare Anders Olofsson, Miola AB.

Vi är mycket glada att vi tillsammans ska bygga ett nytt hundstall i Alingsås. Anläggningen beräknas vara färdigställd innan semestern år 2022.

Bygget är igång!

Arbetet påbörjades i veckan med etablering av byggarbetsplatsen. Byggetablering är ett sammanfattande namn på tillfälliga funktioner som behövs under byggtiden. Det som behövs i anslutning till byggarbetsplatsen är byggbodar för platskontor och personalutrymmen liksom containrar för förvaring av material och verktyg. Stängsel eller plank kommer behövas för att inhägna området. Man har börjat dra ledningar för vatten och avlopp samt för el, s k byggström, till de arbetsbodar som kommer att ställas upp inom kort.

Foto: Anders Olofsson