Årsresumé 2023


När vi ställer samman vad som skett under 2023 är jag mycket tacksam och ödmjuk över alla generösa givare som gör vår verksamhet möjlig. Det är tack vare dem som gör att vi kan ge rekordmånga hundar en andra chans.

Under 2023 tog vi emot drygt 830 hundar och såg en stor ökning i antal hundar från föregående år. Av dessa fick ett antal även komma åter till sina ägare eller omplacerades av myndigheter. Vi har under året stärkt vårt samarbete med länsstyrelserna som gör att vi kunnat ge allt fler hundar en andra chans, hundar som sannolikt hade fått somna in annars då vi tack vare alla gåvor kan ta mer god tid på oss att finna ett nytt hem eller lägga pengar på veterinärvård än vad myndigheterna kan.

2023 är första året då vi haft ett helt år med tre stall, vilket är en förklaring till våra rekordsiffror, men trots större kapacitet och rekordmånga mottagna hundar är trycket fortsatt högt och vi tvingas dessvärre säga nej då våra stall är fulla. Arbetet pågår för fullt för att öka kapaciteten, först i söder, men vi har även börjat leta efter lokalisering i norr.

Den 26 april hölls årsmötet och då togs de nya stadgarna som innebär att Svenska Hundskyddsföreningen – Hundstallet utöver att ta hand om och omplacera hundar även ska arbeta för att driva informationsarbete kring hundvälfärdsfrågor. Detta är något som påbörjats under året och resulterat i en mängd artiklar på webb och i tidningar, inslag i tv och radio samt massor av uppmärksamhet bland influencers och i sociala medier. Frågor som dominerat är smuggling av hundar, så kallade farliga hundar samt ekonomisk utsatthet och hur det påverkar hundägande.

Vi är mycket tacksamma till våra givare och medlemmar som gör att vi utöver vår kärnverksamhet att kunna ta hand om och omplacera hundar även kan föra deras talan i samhällsdebatten. Vi har även byggt sådant förtroende att vi är en självklar partner när myndigheter ska utreda frågor som berör hundar. Vi är med som experter och kan av erfarenhet berätta vad vi ser i vår verksamhet kopplat till samhället.

Per Leander

Generalsekreterare Hundstallet