Hundstallet i samtal med Statskontoret gällande Lag om tillsyn över hund och katt

I höst har Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen Generalsekreterare Per Leander, Kommunikations- & Insamlingschef Johnny Kroneld, Avdelningschef för Hundvälfärden Karolina Lasses, Kommunikationsansvarig Erika Garmelius och Verksamhetschef Marie Lejon träffat Statskontoret för att bidra med expertis, historik och perspektiv till utredningen gällande Lag (2007:1150) om tillsyn över hund och katt. Det har varit goda samtal med fokus på transparens och möjligheter där vi bland annat har lyft ett antal centrala områden som också baseras på det faktum att Hundstallet besitter stor kunskap och erfarenhet av att omhänderta, vårda och omplacera hundar:

  • Hundstallets roll och uppdrag i samarbete med myndigheter
  • Kunskapen om hundens roll i samhället (även historiskt)
  • De stora djurskyddsbristerna i tillsynsärenden
  • Fokus på kunskap gällande så kallade farliga hundar och effekten av andra länders rasspecifika lagstiftning
  • Beteenderehabilitering och bedömning av omplaceringsbarhet 

Samt på övergripande nivå aktuella hundvälfärdsfrågor som:

  • Smuggelhundar
  • Ekonomisk utsatthet med bristande omvårdnad till följd
  • Psykisk ohälsa kopplat till djurskydd
  • Oreglerad hundavel med både veterinärmedicinska problem och stora brister i omvårdnad som konsekvens


När det gäller Hundstallets arbete är vi särskilt stolta över att vi finns med och tar ansvar under hela processen, från mottagande av utsatta hundar till omvårdnad, rehabilitering, mängder av promenader, träning, kärlek och mycket noggranna omplaceringsupplägg. Allt med visionen att ge alla hundar en andra chans till ett gott liv.

Mer information om arbetet följer våren 2024.