Hundstallet Svenska Hundskyddsföreningen på ICAWC 2023

Hundstallet är på plats i Nicosia under International Companion Animal Welfare Conference (ICAWC) 2023. Totalt 150 organisationer som representerar 33 länder deltar med den gemensamma agendan att verka för ett stärkt djurskydd för sällskapsdjur världen över. Dogs Trust Worldwide arrangerar för 23e gången konferensen för att samla djurskyddsexpertis och skapa möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på att förbättra livet för hundar och katter runt om i världen.

För Hundstallet innebär det ett steg till på vägen att nå visionen att varje hund ska få en andra chans till ett bra liv. Från att proaktivt samarbeta med lokala partners, finna lösningar på de utmaningar vi ser i Sverige och börja med de hundskyddsfrågor som mest behöver stöd i vår verklighet. Kunskaper och erfarenheter från andra djurskyddsorganisationer utvecklar vårt arbete på Hundstallet samtidigt som vi bidrar med kunskap till organisationer i andra delar av världen. Samarbete skapar möjligheter och gör oss starkare.

På agendan finns bland annat:

  • Hur ekonomiska svårigheter slår mot hundar och katter med brist på mat och veterinärvård som följd.
  • Stöd till hundägare och hundar som flytt kriget i Ukraina (vaccination etc).
  • Expertpaneler med fokus på veterinärers arbete med globala djurskyddsfrågor som rabies och antibiotikaresistens.
  • Hur man arbetar med djurvänlig marknadskommunikation.
  • Psykisk ohälsa på arbetsplatsen när man hanterar svåra djurärenden.
  • Den viktiga länken mellan våld i nära relationer och våld mot djur.
  • Beteenderehabilitering och berikning.

-Det fantastiska med att vi alla som är här från 115 olika organisationer från 30 olika länder, trots olika förutsättningar och olika problem kan samlas och dela erfarenheter med varandra och inspirera varandra i vårt fortsatta arbete. Frida Larsson, Verksamhetschef på Hundstallet i Alingsås