Nu intar hundarna Riksdagen

Hundstallet har blivit inbjudna till Riksdagen av Miljö- och Jordbruksutskottet för att hålla i ett kunskapsseminarium om vad som gör en hund farlig. Med Hundstallets samlade erfarenhet och kompetens så kommer vi ge vår syn på den senaste tidens debatter om farliga hundar och människans ansvar.

Hundstallet är både politiskt och religiöst obundna. Vår agenda är att skapa bättre hundvälfärd i samhället och vi tror på att samtal kan leda till lösningar. Den 6 mars kommer Hundstallet besöka Riksdagen för att leda ett kunskapsseminarium angående den pågående debatten om vad som gör en hund farlig. Tillsammans med Irene Westerholm (APBT- federationen Sverige) och Svenska Kennelklubben, kommer vi i egenskap av experter diskutera de orsaker som ligger bakom farliga hundar och vikten av mänsklig kompetens i allt från avel till hundägande.

Hundstallet arbetar aktivt för att belysa vad vi ser i vår verksamhet och vår erfarenhet kopplat till frågan när en hund blir farlig. Vi menar på att alla hundar kan bli farliga, olika hundraser har olika egenskaper och det är viktigt att förstå hur vissa av dessa kan bli farliga i fel sammanhang och när en hund fått fel förutsättningar. Många gånger handlar det om bristande avelsutvärderingar, en dålig uppfödarmiljö och låg kunskapsnivå hos hundägare.

Hundstallet tror inte på att införa ett rasförbud, det skulle innebära en rättsosäker väg som inte löser några problem i längden. Erfarenheter från andra länder visar just det, att rasspecifik lagstiftning inte gett den effekt man hoppats på. Det är mänskliga faktorer som påverkar och vi behöver därför hitta andra lösningar.

Vi tror på att samtal kan leda till lösningar och vikten av att sprida kunskap i samhället. Vi är glada över att få möjligheten att besöka Riksdagen för att få göra just detta.