Om en hund far illa

Ibland råder ingen tvekan. Det kan vara uppenbara lagbrott som misshandel och vanvård. Ibland kan du kanske misstänka, få den gnagande känslan av att något är fel. Oavsett vad, så kan du agera. Och kanske kan du rädda ett liv och göra att en hund får en chans till en bättre framtid. Här är Hundstallets bästa råd.

Akut pågående brott

  • Om du med egna ögon ser en hund misshandlas eller fara illa på annat sätt – ring 112 och anmäl brottet. Stanna tills polisen kommer. I offentlig miljö kan du filma för bevismaterial, men då ska du vittna enligt lag. Du har rätt att ingripa, men aldrig ta hunden därifrån.
  • Har du eller din hund blivit biten av en annan hund som du bedömer vara en akut fara för allmänheten – ring 112!
  • Ser du en hund instängd i en varm bil, ring 112, anmäl och fråga om råd. I nödfall slå in rutan!

Misstänker du vanvård?

Anar du att grannen inte är snäll mot sin hund? Eller lämnas den ensam för länge? Upplever du att en hund är aggressiv och kan vara en fara för människor och hundar? Skicka då en anmälan till Länsstyrelsen i det län det gäller. Vissa Länsstyrelser vill att du mejlar, andra att du ringer. Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för djurskyddet i Sverige, fråga gärna dem om du är osäker.

Innan du gör en anmälan – ta reda på följande, om möjligt

  • Vem har hand om hunden/hundarna: namn och adress
  • Var finns hunden: adress och eventuellt vägbeskrivning
  • På vilket sätt far hunden/hundarna illa?
  • Beskriv hunden/hundarnas tillstånd
  • När sågs bristerna senast: datum och klockslag
  • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum
  • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om hundägaren kan utgöra ett hot för Länsstyrelsens personal.

Du kan vara anonym

Man kan alltid skicka en anonym anmälan. Både när du ringer 112 och när du kontaktar Länsstyrelsen. Viktigt är då att uppge så mycket information du bara kan eftersom de inte kan kontakta dig om de vill veta mer. En anmälan följer alltid offentlighetsprincipen så skickar du ett e-postmeddelande kommer e-postadressen att synas. Om du ringer, tala inte om vem du är.