Positivt besked – Riksdagen säger nej till rasförbud

Igår avslog Riksdagen motionen om rasförbud. Nu fortsätter det viktiga arbetet att förbättra hundvälfärden. Vi behöver ha ett reglerat uppfödaransvar och öka kunskapsnivån hos hundägare.

De hundattacker som har skett i samhället är alla hemska händelser som inte ska få ske. Nyligen redovisade Statskontoret sitt uppdrag att utvärdera hur myndigheternas arbete enligt tillsynslagen fungerar. Detta har utmynnat i en rad tydliga och viktiga förslag om åtgärder för att få en mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet för både polis och länsstyrelse. Uppdraget handlade främst om reaktiva åtgärder, det vill säga hur samhället ska agera när det redan gått fel för en hund och dess ägare. Vi tror även starkt på preventiva åtgärder där ett reglerat uppfödansvar och större hundkunskap är två viktiga faktorer för att minimera risken att dessa allvarliga incidenter sker. I Hundstallets arbete ser vi varje dag hur viktigt det är att en hund har rätt förutsättningar och hur bra det kan bli när en hund får stöttning, trygghet och där hundens behov tas i beaktning.

Den 6 mars besökte vi Riksdagen för ett kunskapsseminarium där vi berättade vilken väg vi tror är rätt att gå och det är inte att införa ett rasförbud. Vi är stolta över att få vara hundens röst i detta. De hundar som vi varje dag arbetar för att de ska få rätt förutsättningar och ett kärleksfullt hem. Det är fantastiskt att det har gett resultat och att vi nu kan säga att Riksdagsledamoten Fredrik Kärrholms (M) motion om rasförbud avslogs.

Vår erfarenhet säger att en ökad kunskap hos människan, och att kunna ge myndigheter rätt förutsättningar i form av resurser, är en mer hållbar lösning än förbud.

Resurserna kan då möjliggöra:

  • Kapacitet till att genomföra fler kontroller och möjligheter.
  • Att säkerställa att avel på hund är reglerad med tillstånd/licens för alla uppfödare, oavsett omfattning eller ras/blandras/hundtyp.
  • Samt kunskapshöjande insatser för både hundägare och uppfödare.

På Hundstallet anser vi att alla hundar förtjänar ett tryggt och bra liv, en andra chans när de har hamnat i fel sammanhang. Detta oavsett hur hunden ser ut eller vilken hundtyp den tillhör.