”Rädda inte smuggelhundar!”

Sedan 2010-12 har antalet hundar som smugglats in till Sverige ökat lavinartat. Och köparna bär ansvaret. Ingen marknad, ingen smuggling. Så enkelt är det, enligt Fredrik Malmgren, ordförande i Djurens Vänner och ny styrelsemedlem i Hundstallet.

Text: Milena Bergquist Foto: Tullverket

Alldeles nyligen skärptes djurskyddslagarna i Sverige för att än mer värna om våra husdjurs välmående. Men, allt fler skaffar hund, inte minst i dessa coronatider och istället för att vända sig till seriösa svenska uppfödare av den ras man önskar sig, väljer många att köpa en smuggelhund. Samma populära raser eller trendiga blandningar går att hitta på det ”mörkare” nätet, bara några klick bort, och för en bråkdel av kostnaden. Bakom denna handel döljer sig en fruktansvärt grym och hänsynslös uppfödning och hantering av hundar där oftast alldeles för unga valpar transporteras i stängda utrymmen, ibland tvärs över Europa. Detta är en grovt kriminell verksamhet som en köpare av en smuggelhund gynnar och underhåller. En som ägnat nästan hela sitt liv åt att föra våra husdjurs talan är Fredrik Malmgren på Djurens Vänner. Idag ägnar han stor del av sin tid åt att nationellt och internationellt få stopp på smugglingen av hundar. 

Hur går handeln till?

– Uppfödningen sker oftast i valpfabriker under eländiga förhållanden där tikar och hanar hålls i burar, helt utan omvårdnad och kärlek. Aveln är skrupellös där tikarna får kull efter kull. Ju yngre valparna är, desto lättare är de att smuggla, så ofta tas valparna alldeles för tidigt från sina mammor vilket får stora svåra konsekvenser för deras hälsa. Inavel förekommer ofta. Det smugglas valpar så unga som fem veckor gamla. Valparna säljs med förfalskade veterinärintyg och oftast är de varken vaccinerade mot rabies eller andra allvarliga sjukdomar. Hundar som importeras till Sverige ska vara chippade, men oftast sätter smugglarna chipet på insidan av ett halsband och eftersom tullen sällan tar ut hundarna ur burarna, så är det enkelt att fuska med det också. 

Varifrån kommer hundarna?

– Huvudsakligen från Östeuropa. Vanligast är Polen, Litauen, Rumänien och länderna i före detta Jugoslavien. 

Varför har handeln med smuggelhundar ökat så?

– 2012 ändrades lagen kring införsel av hundar. Myndigheterna tog då bort kravet på att hundarna skulle vara avmaskade mot dvärgbandmask. Dessutom tog man bort det så kallade titeringsprovet, det vill säga ett prov som visar att en hund har antikroppar mot rabies. En valp kan vaccineras mot rabies först då den är 12 veckor gammal. Tidigare skulle det sedan gå fyra veckor efter vaccinering innan ett nytt prov togs för att se om hunden hade antikroppar eller inte. Det innebar att man inte kunde smuggla in för unga valpar, vilket är betydligt enklare nu, trots att de, enligt lag, ska de vara 15-16 veckor gamla för att tas in i Sverige. 

Hur många hundar smugglas in i Sverige varje år?

– Vi tror att det rör sig om tusentals och det finns ett stort mörkertal. Vi vet att det 2011 skedde 600 tillslag i tullen. 2012 var det 142. Det är en enorm minskning av tillslag, vilket inte innebär att det är färre hundar som smugglas in – tvärtom. Idag är det lättare än någonsin att smuggla. Man utgår tyvärr ifrån att folk är ärliga, men även om alla papper finns så är det stor risk att dessa inte stämmer. 

På grund av covid-19 och därmed ökad gränskontroll är det något svårare att smuggla hund, men det fortsätter då efterfrågan på valpar samtidigt också har ökat. Enligt uppgifter från Tullverket tror man att smugglingen via personbilar har minskat då dessa haft svårt att röra sig över gränserna. Men senast idag fick jag uppgifter om två tillslag mot lastbilar som innehöll 10 respektive 15 valpar. Jag har också hört från kollegor inom djurrättsorganisationer i Polen att man oroar sig för alla födda valpar som man inte lyckats smuggla ut. Ju äldre hundar, desto dyrare är de att hålla. Troligtvis avlivar man dem nu istället.

Vad har tullen för möjligheter att stoppa smugglingen?

– Tulltjänstemännen saknar ofta tillräcklig kunskap om hundar. Det kan vara oerhört svårt att se åldern, speciellt på valpar av små raser. Och så har vi så kallad vändning, som man också började använda allt mer kring 2012. Det betyder att när en person stoppas med hundar utan giltiga papper, ombeds han eller hon att vända om och återkomma med godkända handlingar. Det skulle givetvis en smugglare aldrig göra, istället åker de bort en bit och återkommer kanske senare på dagen, eller väljer en annan gränsöppning. Den vanligaste vägen in i Sverige är Öresundsbron. Blir de stoppade där så kanske de väljer att ta färjan mellan Helsingör/Helsingborg istället. Ibland tar man vägen genom norra Sverige där gränskontrollen är obefintlig. Man gissar att 90 procent av de som försöker smuggla in hundar utan papper, kommer över gränsen på annat sätt. Och lidandet för hundarna ökar. Under resorna från valpfabriken till Sverige är det ju inte så att de blir rastade eller får mat. Man kör bara på – går det så går det. Tullen hittar valpar i däck, kartonger, väskor, under säten …

De förfalskade veterinärintygen är ofta så skickligt gjorda att det är mycket svårt för tullen att granska och resurserna finns inte. Tullen har egentligen bara två alternativ när det gäller beslag av smuggelhundar, karantän eller avlivning. Kostnaden för karantän är uppåt 50 000 kronor per hund och det finns dessutom bara ett fåtal godkända karantänsanläggningar i landet. En smugglare kommer givetvis inte att stå för denna kostnad, så då återstår bara avlivning. Något som givetvis upplevs som mycket smärtsamt för tullpersonalen.

Vad är straffen för hundsmuggling?

– Påföljderna är oftast ringa. Skulle någon smugglare åka fast blir det vanligen bara böter. De betalar och fortsätter verksamheten. Så det lönar sig att smuggla hundar. 

Smuggling av hundar faller inte heller under djurskyddslagen utan ska bedömas separat. Men det finns en underlig lagstiftning som gör att man inte kan bli dömd för djurplågeri i samma ärende som du blir dömd för smuggling. Så här tar man ingen hänsyn till hundarnas lidande, trots att det verkligen handlar om djurplågeri.

Vilka är de som smugglar hundar?

– Det handlar ofta om kriminella ligor. Vi vet att det ofta är samma ligor som smugglar narkotika, mediciner och ägnar sig åt människohandel. Skulle tullen misstänka någon sådan smuggling, då sätter man in stora resurser, men hundar är det ingen som tar på samma allvar. Djur har inte särskilt stort värde, tyvärr.

Vad kan vi göra åt denna vidriga hantering av hundar?

– Viktigast av allt är att sprida kunskap till allmänheten så att människor förstår vilka konsekvenser deras köp har och får. Om du ”räddar” en insmugglad valp, eller till och med ”räddar” två valpar i dåligt skick från bagageluckan på en bil, då bidrar du till ökad smuggling och att fler hundar får lida. Smugglarna struntar fullkomligt i hundarna och är bara glada att bli av med dem, så kan de sälja fler. Och fler föds upp. Att köpa och ”rädda” en smuggelhund är att gynna en olaglig och sjuk handel med hundar.

Var säljs hundarna?

– Ju mer uppmärksamma folk blir, desto mer avancerade blir smugglarna. Blocket har skärpt reglerna kring försäljning av hundar. För att få sälja måste fler krav uppfyllas idag. Det är dock inte sällan som hundarna smugglas in och säljs av bulvaner där alla krav ser ut att uppfyllas. Många hundar säljs på ”mörkare” websidor som Hyra hyra och Citiboard; bara några klick bort hittar man mängder av billiga valpar till exempel populära pudelkorsningar, yorkshire-, pomeranien och golden retrievervalpar. Det är samma kontaktperson på flera av annonserna och googlar du internationellt hittar du samma bilder och samma annonser som oftast är extremt dåligt översatta. Dessa är klara fall av smuggling. Djurens Vänner har ett flertal gånger försökt att få kontakt med dessa annonssajter, men utan resultat. Myndigheterna vet också om detta, men inget sker.

Vad finns det mer för varningstecken på att en valp är insmugglad?

  • Priset. Smuggelvalpar är oftast billigare än svenskuppfödda valpar. Är det för billigt? Men var misstänksam även när det gäller för dyra hundar av populära raser. 
  • Se upp om det står ”tjuvparning” i annonsen och att det är på grund av detta som den ”rasrena” hunden inte är registrerad i Svenska Kennelklubben. Det kan ju stämma, men var uppmärksam. Var noggrann även vid köp från en kennel. Det förekommer att registrerade kennlar säljer insmugglade hundar under falsk flagg.
  • Hur ser bilderna ut? Ser man människor – hur ser miljön ut? Eftersom valparna ofta tas för tidigt från sina mammor, saknas ofta äkta bilder.
  • Hämta aldrig en hund på en parkeringsplats eller på en bakgård. Se till att få komma till  säljarens hem. Och se till att få möta mamman. Det händer att smugglare för in dräktiga tikar. Se då på hur tiken relaterar till säljaren. Är hon skygg? Vad kallar de henne? Hundar som är trygga med sina ägare är lyckliga och tyr sig till ägaren. Blir du misstänksam – gå därifrån! Håll huvudet kallt oavsett hur synd du tycker om hundarna. Hitta på ett svepskäl. Och gör en anmälan till Tullverket, Jordbruksverket eller polisen. På så sätt gör du en verklig insats och bidrar till att efterfrågan minskar.
  • Ser valpen inte frisk ut? Gå därifrån. Du räddar den INTE utan gynnar en sjuk handel. Anmäl.
  • Köp aldrig en hund från nätsajter som till exempel Hyra hyra och Citiboard. Det finns en anledning till att de annonserar där och inte på Blocket.
  • Om en svenskuppfödd valp säljs med ett pass så bör man skärpa uppmärksamheten, då är det stor risk att det är smuggling. 
  • Om priset på en hund är ett med stamtavla och ett annat billigare utan – se upp! Smuggling är troligt. 
  • Se upp med organisationer som ”räddar” och omplacerar hundar från andra länder. Det finns bra organisationer och det finns kriminella som utnyttjar vår empati. De säger att de ”räddar” hundarna, men de kan komma från valpfabriker. Ser man att det annonseras ut valpar som man ”räddat”, då är den av största sannolikhet från en valpfabrik. Efter samtal av djurrättsrepresentanter från länder som till exempel Rumänien, så vet man att det inte är svårt att omplacera valpar i dessa länder, där finns många som vill ta hand om en valp. Vuxna och äldre hundar är betydligt svårare att hitta hem till, här som där. Se också upp när du ser vissa raser som boxer och spets. De är ovanliga i öst och hamnar sällan på gatan. Då är de också troligtvis från en valpfabrik.

Hur ska vi kunna stoppa smugglingen?

– Flera organisationer och myndigheter, som bland andra Djurens Vänner, Svenska Djurskyddsföreningen, Sveriges veterinärförbund, Länsstyrelsen, Tullverket och Svenska Kennelklubben samlades i slutet av förra året och beslutet blev att titta på vad man kan göra tillsammans, nationellt och internationellt, för att till exempel få till strängare lagar kring införsel och regler för annonsering för att få stopp på detta djurplågeri. Men som med så mycket annat blev detta lagt på is på grund av covid-19, men kommer förhoppningsvis att återupptas online till hösten. Inom EU driver till exempel EU Dog & Cat Allience, där jag själv är svensk representant, dessa frågor. De länder i öst där det finns valpfabriker får ofta höra att de måste stänga dessa, vilket är ett svårt arbete då det är mycket lönsamt för de som driver fabrikerna. De vänder frågan tillbaka till oss i väst och säger att det är vi som måste få stopp på efterfrågan och se till att folk inte köper smuggelhundar. Så länge det finns en efterfrågan, kommer det att finnas en handel. Vi bär ansvaret, så enkelt är det. Så länge vi vill kunna köpa billiga valpar, kommer detta att pågå.
Som privatperson kan man alltid kontakta sina politiker, skriva insändare, sprida kunskap om detta på sociala media.

MER OM FREDRIK:
Ordförande i Djurens Vänner Skåne, ordförande för Djurens Vänners Riksorganisation och ny styrelseledamot i Hundstallets styrelse. Fredrik är en av Sveriges två ombud i EU Dog & Cat Alliance, ett internationellt samarbete för djurskyddsfrågor inom EU, och som speciellt driver frågor kring illegal och oseriös annonsering och försäljning av husdjur. Fredrik medverkar regelbundet vid internationella kongresser och möten samt på EU-parlamentet i Bryssel, både som åhörare och talare. Han är även ansvarig för SwePAAG, en svensk avknoppning till EU Dog & Cat Alliance. Han driver också det egna företaget FM Design inom reklam och marknadsföring. 

Familj: Barnen Emmy (17 år) och Oliver (14 år) tillsammans med sin fru Åsa, samt chihuahuan Oscar.

Misstänker du smuggling av hundar? Gör så här:

Kontakta Jordbruksverket för att anmäla misstanke.
Telefon: 036-15 50 00 eller e-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se

Kontakta Tullverket vid misstanke om djursmuggling innan djuren kommer in i Sverige. Ring Tullverket på 90114 och meddela plats och ankomsttid.

Kontakta Länsstyrelsen om du misstänker försäljning av valpar som hålls i en dålig miljö eller behandlas illa. Du gör anmälan till länsstyrelsen i länet där du ska köpa valpen. Kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats.

Kontakta Svenska Kennelklubben för råd om hundköp, kopahund@skk.se.

Eller hör av dig till oss på Hundstallet.