Vad har du för ansvar som djurägare?

Att vara djurägare innebär ett stort ansvar och dina skyldigheter styrs av olika lagar och regler. Vad krävs av dig som djurägare och vad innebär det att ett djur blir omhändertaget? Hur ser samarbetet ut mellan djurskyddspolisen och Länsstyrelsen? I denna artikel diskuteras detta och mycket mer.

Våra djur är helt utlämnade till oss människor och är helt beroende av att vi tar hand om dem. Det är din skyldighet att djuret får den omvårdnad som den behöver. Hundar och katter ska ha tillsyn minst två gånger varje dygn. Att lämna en katt eller hund ensam i längre perioder kan resultera i böter. De allmänna råden säger att hundar bör rastas var sjätte timme dagtid och oftare för äldre hundar och valpar. Ditt djur ska enligt lag ha vatten, mat och skötsel men behöver även såklart även sällskap och annan skötsel.

Djurskyddspolisen har två uppdrag, ett nationellt uppdrag som innebär att de kan besluta om att omhänderta alla djur i hela Sverige. Det andra uppdraget innebär ett utredningsansvar inom brottsutredning som gäller för polisregion Stockholm och Gotland. Detta gäller inom djurplågeri, brott mot djurskyddslagen, vållande till skada genom hundbett och tillsynslagen. Inom då region Stockholm och Gotland är det djurskyddspolisen som har ett utredningsansvar inom detta, i resterande landet är det lokalpolisen som utreder.

Vad är ett brott?

– Juridik är inte svart eller vitt men om man tittar på djurplågeri står det skrivet att man ska otillbörligen(”utan goda skäl) utsätta ett djur för lidande och det kan vara många olika saker, berättar Lena som är inspektör på djurskyddspolisen.

Hur anmäler man ett brott?

Om man misstänker att ett djur far illa kan man anmäla det till Länsstyrelsen. Dessa oroanmälningar kan komma från privatpersoner men det kan också vara så att polisen upptäcker att ett djur far illa under ett annat ärende vilket de då också skickar vidare till Länsstyrelsen.

– Före 1 juni 2018 låg det på polisen att på Länsstyrelsen begäran åka ut och omhänderta djur. Efter 1 juni 2018 är det Länsstyrelsen själva som gör djurskyddskontroller och tar beslut om omhändertagandet. Detta gör inte polisen numera. Polisen kan göra en handräkning om man tror att det kommer bli problematiskt på platsen med djurägaren, berättar Lena.

Om det är ett pågående brott, exempelvis en misshandel, ring då 112.

Kan man vara anonym?

– Man kan vara anonym men det är extremt svårt att utreda ett sådant brott och att någon ska bli dömd för det, berättar Lena.

Hur ser processen ut när man har anmält ett brott?

– När det gäller djurplågeri är det första vi frågar oss, har vi någon att misstänka? Då kommer en anmälan att skickas till åklagare som kommer att avgöra om vi kan fortsätta att utreda detta. Om så är fallet kommer denna åklagare att dela ut direktiv som vi djurskyddspolisen kommer att följa. Det kan vara direktiv som exempelvis att inhämta journaler från veterinär, att ha kontakt med den uppstallningsplatsen som hunden befinner sig på och ta reda på vilket skick hunden var i. Man samlar helt enkelt in vittnesuppgifter för att se om man efter detta fortfarande finner personen misstänkt. Tycker åklagaren det kommer den misstänkta bli kallad till ett förhör, berättar Lena.

Vad händer med djuret under denna period?

– Många gånger blir djuret omhändertaget och placerat på en uppstallningsplats men i vissa fall kan djuret fortfarande vara hemma under utredningen, berättar Lena.

Då polisen jobbar dygnet runt och på helger kan de även omhänderta djur där ägaren blir sjuk, frihetsberövad eller där det är ett dödsfall. Därefter är det Länsstyrelsen arbete att utreda om detta var korrekt, i vissa fall blir hunden omplacerad och i vissa fall går den tillbaka till ägaren.

Vad innebär ett omhändertagande?

Syftet med ett omhändertagande är att skydda djuret från att lida. Det som innebär om ett djur blir omhändertaget är:

  • Du mister äganderätten till ditt djur.
  • Du får i normalfall inte träffa ditt djur igen.
  • Du får betala kostnaderna för inackordering av djuret under tiden som det är omhändertaget. Det brukar ta ungefär tre veckor från det att djuret tas omhand tills Länsstyrelsen bestämt vad som ska hända med det. Kostnaden för ett omhändertagande av en hund kan uppgå till 7 000–8 000 kronor och för en katt cirka 3 000–4 000 kronor. Kostnader för eventuell veterinärvård tillkommer.
  •  Du har ingen garanti för att ditt djur inte blir avlivat och du får då själv betala för det.
  •  Det är ett brott att lämna sitt djur ensamt och du kan bli straffad för det

Det finns lagar och regler som styr om ett djur kommer att bli omhändertaget och vilken typ av konsekvens dess ägare kommer att få.

Lagen(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hund och katt syftar till att skydda samhället.

– Det kan exempelvis gälla om en hund biter en annan hund eller människa. För att det ska vara ett brott, måste det vara ett tidigare förläggande. Det kan vara att man har bestämt utifrån en historik på en hund och dess ägare att hunden måste rastas i koppel eller bära munkorg, detta är det Länsstyrelsen som beslutar. Om ägaren bryter mot förläggandet, kan hunden omhändertas. Då kommer hunden att testas i olika situationer och se hur hunden reagerar. Sedan är det Länsstyrelsen som beslutar om hunden ska återgå till sin ägare, omplaceras eller avlivas, berättar Lena.

Djurskyddslagen(2018:1192)

Djurskyddslagen syftar att säkerhetsställa ett gott djurskydd och skydda djur från onödigt lidande och sjukdom.

– Djurskyddslagen omfattar många saker som vanvård, för tidig parning, eller tillstånd att bedriva en kennel. Det kan bli fängelsestraff men det är oftast böter, berättar Lena.

Djurplågeri

I brottsbalken ingår djurplågeri.

– Djurplågeri innebär att man otillbörligen utsätter ett djur för lidande. Det kan ge upp till två års fängelse men det är sällan. Det finns nu även grovt djurplågeri och det kan ge upp till fyra års fängelse, berättar Lena.

I mitten av december 2022 dömdes en man för grovt djurplågeri efter att ha utsatt hundar för svårt lidande, en av dem hade självdött av svält och den andra fick avlivas. Domen var den första sedan grovt djurplågeri infördes i brottsbalken 1 juli 2022.  

Vill du göra en anmälan om bristande tillsyn över hund?

  • Kontakta polisen på 114 14
  • Kontakta Länsstyrelsen på 010-223 11 10 på vardagar klockan 9-12.

PS Lyssna på Hundstallets podd för en större intervju med djurskyddspolisen, vi finns där poddar finns!