Hundstallet på MyDOG 2024

Snart är det äntligen dags för MyDOG i Göteborg mellan den 11-14 januari kl 09,00-17,30. Hundstallet kommer bland annat att presentera ett antal viktiga panelsamtal (samtliga på Café-scenen) på temat hundvälfärd. Något som vi på Hundstallet ser alltmer av är hundsmuggling. Allt fler hundar som kommer in till oss har en oklar bakgrund och papper som inte stämmer. Tillsammans med Tullverket och Polisen kommer vi att diskutera hundsmuggling i ett av våra panelsamtal som sker den 11 januari kl 12:45. Hur ser det ut i samhället idag och vad kan vi göra för att förhindra detta?

Tillsammans med hundcoachen Fredrik Steen, Irene Westerholm från Hundläroverket och Robert Lindström från Polisen kommer vi att diskutera vad som skapar farliga hundar i ett av våra panelsamtal som sker den 13 januari kl 12:45. Vi tar bland annat upp okunskap, oseriös avel, hur hundens fysiska status påverkar beteende och vilka konsekvenser vi kan se av ett eventuellt rasförbud.

Vi finns i vår monter B05:38 med hundar och infomaterial. Varmt välkomna att besöka oss!