”Farliga hundar” har sällan rätt uppfödarmiljö

Majoriteten av tillsynsärendena som gäller ”farliga hundar” hade aldrig uppkommit om djurskyddslagen följts korrekt från första början. Det menar experter från Hundstallet som här delar med sig av sin omfattande erfarenhet och tar med oss dit allt börjar: uppfödningen.

Debatten om ”farliga hundar” har blossat upp på nytt i Sverige. Statskontoret har just nu det pågående uppdraget att se över hur tillämpningen av lagen om tillsyn över hundar och katter fungerar. Ett arbete i vilket organisationen Hundstallet har bidragit med erfarenhet och kompetens.

– Den största orsaken till att en hund blir farlig, oavsett ras, är att människor gett hunden dåliga förutsättningar. Alla hundar kan bli farliga. Det är bara det att denna olyckliga utveckling av en individ blir ett större problem med en kraftfull hund än en liten, säger Karolina Lasses, avdelningschef för Hundvälfärden på Hundstallet och tillägger:

– Det vore alltså mer vettigt att fokusera på farliga förhållanden och sammanhang snarare än farliga hundraser.

Både Karolina Lasses och Marie Lejon, verksamhetschef på Hundstallet, betonar vikten av att backa bandet för att förstå helhetsbilden. De menar att det i de allra flesta fall ligger ett outrättat djurskyddsärende bakom varje tillsynsärende, och att en stor andel av dessa djurskyddsärenden handlar om oseriös avel och brister i uppfödarmiljön.

– Hundar har, liksom människor, bättre chanser att utvecklas till fungerande och välmående individer om de får en bra start i livet. De allra flesta hundar som idag målas ut som farliga av media har inte fått det på grund av olika orsaker, säger Karolina Lasses.

Experterna målar upp vanliga uppfödarscenarier som är svåra att ta in: det avlas på för unga tikar, det avlas för många kullar på samma tik, parningen sker ibland tvångsmässigt, tikarna skiljs från valparna alldeles för tidigt och ofta bor hundarna i bristande miljöer både hygien- och utrymmesmässigt. Därtill avlas det ofta på hundar som av olika anledningar inte bör avlas på av hälsoskäl.

– Att stänga in valpar och tikar i en liten tvättstuga och låsa in dem för att slippa städa en större yta är inte djurvänligt. Det är olagligt och skadar hundarna även långsiktigt. Många tikar går också med infektioner eller blödningar utan att få vård, vilket skapar lidande och skadar anknytningen mellan tik och valpar, säger Marie Lejon.

Karolina Lasses fyller i:

– Jordbruksverket har ett regelverk som alla utan undantag måste följa när de föder upp hundar. Dessa regler följs långt ifrån alltid på grund av bristande kompetens.

Hundstallet menar att de vill utgå från att de flesta uppfödare vill väl, men att kompetensgapet är för stort. Därtill finns uppfödare som Hundstallet menar direkt ignorerar direktiven till förmån för ekonomisk vinning.

– Där det finns möjlighet till lukrativa förtjänster finns det också kriminella. Att föda upp hundar är ett svårt och kostsamt arbete. Om en hund av eftertraktad ras säljs till ett lite väl konkurrenskraftigt marknadspris finns det skäl att vara observant, säger Marie Lejon. 

Så, vad kan göras för att komma åt problemen? Ett första steg är enligt Hundstallet att rikta kompetenshöjande insatser mot befintliga och potentiella hunduppfödare om Jordbrukets regelverk och öka kontrollerna av att det efterföljs. Därtill tror de på att öka ansvarskänslan hos hundköpare.

– Som köpare kommer du långt på att besöka uppfödaren på plats. Använda sunt förnuft och fråga mycket – en engagerad uppfödare vill gärna dela med sig och har mycket information. Kriminella som satt uppfödning i system utan att ta hänsyn till lagen har sofistikerade metoder, så gå inte med på att mötas upp och tro inte på alla bilder som skickas förrän du sett valparna på plats, säger Marie Lejon.

Karolina Lasses avslutar:

– Det finns många dåliga exempel, men vi ska inte heller glömma de goda där seriösa uppfödare väljer ansvarsfulla valpköpare, och vice versa. Det är fint att se ett engagemang för hundar föras vidare, för både hundars och människors bästa.

Läs mer om vad som gör en hund farlig

Om Lagen om tillsyn över hundar och katter
Syftet med ”Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter” är att säkerställa att hundar och katter hålls under lämplig tillsyn och vård för att förhindra att de orsakar skador eller olägenheter för allmänheten. Hundstallet menar att de flesta fall som diskuteras i media inte skulle ha hamnat hos dem om ”Djurskyddslagen (2018:1192)” hade följts från start, som syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd samt att upprätthålla respekt för djur.

Fotnot: Bilden föreställer inte Hundstallets hundar utan är vald för att visa på en bredd av hundraser till aktuell artikel.