Hundstallet föreläser på skolor

Du som är lärare i grundskolan (årskurs 1-9) eller gymnasiet kan ta kontakt med oss på Hundstallet för att boka in föreläsning med våra verksamhetschefer och andra delar av organisationen beroende på intresse. Under föreläsningen får ni ta del av en anpassad presentation av Hundstallets uppdrag, arbete, målsättningar och givetvis de hundar som kommer till oss för att rehabiliteras och omplaceras. I vissa fall kan du även ta med dina elever på ett pedagogiskt besök på ett av våra hundstall i Åkeshov, Alingsås och Staffanstorp.

På Hundstallet är vi både politiskt och religiöst obundna. Vår agenda är att skapa bättre hundvälfärd i samhället och vi tror på att samtal kan leda till lösningar. Hundstallet har tidigare besökt Riksdagen för att leda kunskapsseminarium angående aktuella ämnen inom hundvälfärden. Hundstallet har under 2023 även deltagit i Statskontorets utredning i egenskap av experter inom hundvälfärden, med Hundstallets samlade erfarenhet och kompetens så kan vi ge vår syn på den senaste årens debatter och vad vi ser för lösningar. I många fall ser vi att det är mänskliga faktorer som påverkar och att det även är människans ansvar, här kan vi bidra.

Hundstallet arbetar aktivt för att belysa vad vi ser i vår verksamhet och vår erfarenhet kopplat till kunskap om hundars behov och beteende. Vi ser dagligen hur bra det kan bli när en hund hamnar rätt, när individuella behov och förutsättningar tas i beaktning. Vår erfarenhet säger att en ökad kunskap hos människan, och att kunna ge myndigheter rätt förutsättningar i form av resurser, leder till välmående hundar och ett säkrare samhälle.

För universitetsnivå finns även möjlighet att boka Karolina Lasses som är chef för Hundvälfärden på Hundstallet.

Exempel på föreläsningar kan vara:

  • Om vårt arbete med myndighetsomhändertagna hundar och så kallade farliga hundar
  • Om vårt arbete med myndighetsomhändertagna hundar enligt djurskyddslagen och hur man arbetar med trauma, rädsla och hanteringsproblem
  • Det pedagogiska arbetet på Hundstallet

Kontakta Johnny Kroneld för vidare frågor och bokning på johnny@hundstallet.se