Hundstallet lyfter viktiga frågor inom hundvälfärden i Almedalen

Under Almedalen bjöd Hundstallet in tillsammans med Djurskyddet Sverige till samtal för att diskutera hundvälfärden.

Hur påverkar de höga veterinärkostnaderna hundarnas välfärd?

Från november 2021 till november 2023 har det skett en ökning på 37% på veterinärpriserna, det är nästan dubbelt så mycket som inflationen. Med det kommer även en ökning på djurförsäkringar. Hundstallet ser att allt fler hundar kommer in i sämre skick då många inte har den ekonomiska möjligheten att gå till veterinären. Fler hundar blir omhändertagna via myndigheter just på grund av veterinärmedicinska skäl.

– Vi får en förfrågan minst en gång i veckan från privatpersoner som behöver omplacera sin hund på grund av ekonomiska skäl. Vi får också samtal från veterinärer där en frisk behandlingsbar hund står inför avlivning då ägaren inte har möjligt att betala behandling, säger Per Leander generalsekreterare på Hundstallet.

Lösningar diskuterades och flera var eniga med att det behövs en mer transparens med snittpriser på behandlingar.

Farliga hundar eller farliga hundägare?

Vi tog även upp pågående debatten i media om så kallade farliga hundar. Statskontoret kom tidigare i år med en rapport om hur myndigheterna kan förbättra sitt arbete. Men hur förebygger vi att hundar blir farliga? Under samtalet lyftes det vikten av att vi människor måste tar ansvar och inte sätta hundar i situationer som de inte reder ut. Ett hunduppfödaransvar till ett hundägaransvar. Ingen av deltagarna tror att ett rasförbud skulle kunna minimera hundattacker eller göra samhället säkrare.

– Varför ska vi göra samma misstag som andra länder har misslyckat med, säger Irene Westerholm, etolog.

Hundar som inte kan andas för utseendets skull – Hur får vi stopp på olaglig avel?

Trots tydlig lagstiftning fortsätter aveln av sjuka hundar att pågå, av den enkla anledningen att människan väljer utseende före hälsa på hundar. Konsekvenserna av detta blir att hundar inte kan andas ordentligt, de drabbas av svåra smärtor och hundar som inte kan föda sina valpar utan kejsarsnitt.

Mycket av det som vi ser i sociala medier och reklam påverkar såklart oss och vår syn på hundar. Något som vi tror är ett gulligt beteende eller en egenskap hos en hund, kan i själva verket vara en konsekvens av osund avel.

-Vi måste fokusera vad en hund faktiskt är och ska kunna göra. Välj en hund med ett utseende som inte hindrar hunden att vara hund, säger Emma Brunberg, sakkunnig Djurskyddet Sverige.  

Smuggelhundar – ett systematiskt djurplågeri 

Kunskapsbrist och ökad efterfrågan leder till att privatpersoner fortfarande köper smuggelhundar. Illegal införsel av hundar innebär ett fruktansvärt lidande för både valparna och tikarna som transporteras. Även ett stort samhällsproblem där det finns stora hälsorisker som exempelvis att vi får in rabies i Sverige.  

-Frågan är inte om utan när vi får in rabies i Sverige, säger Emma Terander, Gröna Arbetsgivare

Se gärna alla samtal på Hundstallets Instagram.