Hundstallet: ”Mänskliga faktorer gör hundar farliga”

Just nu utreds hur tillämpningen av Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) fungerar. Debatten om ”farliga hundar” har intensifierats i Sverige efter till följd av olyckliga incidenter både i Sverige och i Storbritannien. Men vad gör en hund farlig – egentligen? 

– Alla hundar kan bli farliga. Det handlar ofta om bristande avelsutvärdering, en dålig uppfödarmiljö och låg kunskapsnivå hos hundägarna. Mänskliga faktorer som behöver andra lösningar. Att införa rasförbud är en för enkel och rättsosäker väg som inte löser några problem i längden säger Marie Lejon, verksamhetschef på Hundstallet och tillägger:

– Olika hundraser har olika egenskaper och det viktiga är att förstå hur vissa av dessa egenskaper kan bli farliga i fel sammanhang och när en hund fått fel premisser. Här är människans kompetens avgörande för hur hundarna behandlas, både av uppfödare och hundägare.

Karolina Lasses, avdelningschef för Hundvälfärden på Hundstallet håller med. Hon menar att debatten blivit polariserad och förenklad när det i själva verket handlar om bakomliggande orsaker: att hunden levt under dåliga förhållanden, är sjuk, har smärta eller har behandlats illa av ägaren.

– Våra lagar ska inte grunda sig i rädsla och populism. Detta är en kritisk tid att förvalta intresset för frågan och passa på att gå till botten med problemet: Hur kan vi ge våra myndigheter bästa möjliga förutsättningar att se till att ansvaret läggs där det hör hemma – hos människan? avslutar hon.

Fotnot: Bilden föreställer inte Hundstallets hundar utan är vald för att visa på en bredd av hundraser till aktuell artikel.

Läs mer om vad som gör en hund farlig