Hundstallet presenterade viktiga frågeställningar på MyDOG 2024

Hundstallet var på plats på Nordens största hundevent MyDOG 2024 på Svenska mässan i Göteborg. Som del av vårt kommunikationsarbete gällande att lyfta hundvälfärden och utvecklingsområden som vårt team också möter varje dag på Hundstallet Svenska Hundskddsföreningen, så vill vi även presentera delar av dessa områden i samtal, därför bjöd vi in till panelsamtal med fokus på hundsmuggling, ekonomisk utsatthet och diskussion gällande vad som gör en hund farlig. Mer om dessa samtal nedan:

Hundsmuggling innebär ett stort lidande (Torsdagen 11 januari)

lllegal införsel av hundar innebär ett fruktansvärt lidande för både de valpar som fraktas till Sverige och för de tikar som exploateras som avelsdjur i valpfabriker. Handeln med smugglade hundar fortsätter att vara lukrativ så länge efterfrågan på hundarna finns, därför är det oerhört viktigt att de som står inför ett stundande hundköp motstår frestelsen att göra en till synes snabb och enkel affär. Deltagare: Karolina Lasses – Chef för Hundvälfärden på Hundstallet Hundskyddsföreningen, Per Leander – Generalsekreterare på Hundstallet, Robert Lindström – Hundenheten Polisen och Martin Petersson – Tullenheten.

Ekonomisk utsatthet gör att hundar far illa (Fredagen 12 januari)

Samtidigt som matpriserna stiger och styrräntan blir högre har både veterinärkostnaderna och djurförsäkringarna blivit dyrare. På den ideella föreningen Hundstallet utanför Stockholm vittnar personalen om att fler djurägare än tidigare prioriterar bort veterinärbesöken – trots att hunden behöver vård. Samtalet inleds med kort föreläsning av Karolina Lasses från Hundstallet Hundskyddsföreningen, därefter panelsamtal med gäster. Deltagare: Karolina Lasses – Chef för Hundvälfärden på Hundstallet Hundskyddsföreningen, Marie Lejon – Verksamhetschef på Hundstallet Staffantsorp och Per Leander – Generalsekreterare på Hundstallet.

Vad gör en hund farlig? (Lördagen 13 januari)

Hundstallet presenterade även samtal med brett perspektiv på temat ”Vad gör en hund farlig?” med deltagare Marie Lejon (Hundstallet), Robert Lindström (Polisen), Karolina Lasses (Hundstallet), Fredrik Hundcoachen Steen och Irene Westerholm från Hundläroverket. Just nu pågår en debatt kring farliga hundar där en oro finns kring tillsynen av hundar och om gällande lagstiftning är tillräckligt för att skydda allmänheten mot incidenter med hund. Flera av våra nordiska grannländer och länder ute i Europa har valt att införa rasförbud, där specifika hundraser eller hundtyper förbjuds helt eller föreläggs med restriktioner. Statistik och studier visar dock att rasförbud inte leder till en minskning av olyckor, det finns till och med exempel på länder där incidenter med hund ökat efter infört rasförbud. Gemensamt för alla länder med rasspecifik lagstiftning är dock att det skapats en mycket rättsosäker situation där hundar döms ut för att de har ett visst utseende – inte ett visst beteende eller vissa egenskaper. En fortsättning på artikeln Hur blir en hund farlig? – Hundstallet

Se alla inspelade panelsamtal från MyDOG 2024 på Hundstallets Instagram:

Stort tack för er medverkan och vi ses på MyDOG 2025!