Stadgeändring och ny ledamot i styrelsen

Den 26 april genomfördes Hundstallet – Svenska hundskyddföreningens årsmöte. Ett 50-tal medlemmar deltog på plats i något av våra tre stall. Kvällen inleddes med en föreläsning av Per Jensen, professor i etologi. Han pratade om hur långt forskningen har kommit i att förklara olika beteenden hos hundar och varför de utförs, beteenden såsom huvudvickning, ögonbrynshöjning och gäspningar. Kvällen bjöd även på ett annat uppskatta inslag nämligen en rundtur i stallet.

Många punkter stod på agendan. Bland annat röstade årsmötet ja till de stadgeändringar som styrelsen föreslagit 2021. Detta innebär bland annat att föreningens syfte till vissa delar har ändrats. Den nya skrivningen lyder:

Föreningen har till syfte att alla hundar ska få en andra chans. Detta genom att:

  • driva professionella hundstall i Sverige som ger hundar en plats i väntan på en permanent lösning
  • vara hela Sveriges hundstall – omhänderta och omplacera hundar som är i behov av det
  • omplacera med stor omsorg så att hundens bästa förutsättningar tas tillvara
  • bedriva information kring hundvälfärdsfrågor så att alla hundar får en så bra tillvaro som möjligt
  • bedriva ett aktivt insamlingsarbete för att långsiktigt säkerställa verksamheten

Ordförande Susanne Lindh konstaterade att verksamheten framåt kommer att justeras i enlighet med de beslutade förändringarna, detta innebär att Hundstallet kommer att ge sig in i debatten kring hundvälfärdsfrågor. Vidare kommer vi att jobba för att utvidga verksamheten genom att i första hand utvidga verksamheten i Skåne men att även strategiskt arbeta för ett hundstall i norra Sverige. Vi kommer också att jobba för ett utökat samarbete med veterinärkliniker. Vi hoppas också få ett bättre system för insamling. I verksamheten kommer vi även att fortsätta att jobba med arbetsmiljö och kultur i linje med vad som påbörjats sedan ett par år tillbaka. Slutligen kommer vi att ha öppet hus i Hundstallet Åkeshov i maj, i Staffanstorp i juni och i Alingsås i september.

Årsmötet röstade ja till valberedningens förslag till val av ledamöter och ordförande. Susanne Lindh och Jakob Holmberg blev därmed omvalda på tre år och Patrik Cederlöf valdes in som ny ledamot på tre år. Susanne Lindh blev omvald som ordförande på ett år.

12 förslag från föreningsmedlemmar hade skickats in och alla förslag beslutades av årsmötet i enlighet med styrelsens svar.

Varmt tack till alla som deltog. Protokoll och övriga handlingar från årsmötet hittar ni nedan.