Hundstallets årsmöte 2022

Uppdaterad med justerat protokoll.

Hundstallets årsmöte hölls den 27 april. I år hölls årsmötet i en lokal centralt i Stockholms City. Totalt ca 25 personer deltog varav 18 röstberättigade medlemmar. Det gick också att följa hela mötet via länk. Innan årsmötet fick vi en uppskattad föreläsning av Karolina Lasses (Hundstallets Nationella Pedagogikansvarige). Hon pratade om hur vi arbetar med våra hundar.

Själva årsmötet löpte på bra mycket tack vare den valda mötesordföranden, Peter Moilanen. . Styrelsens ordförande Susanne Lindh presenterade årsredovisningen och hur det forna året gått. 2021 var trots pandemi ett lyckat år för Hundstallet. Vi hade 10% fler hundar som passerade våra trösklar. Vi kom i gång med bygget av vårt tredje Hundstall i Alingsås (klart våren 2022). Ny verksamhetschef har anställts och strukturer och processer har utvecklats i organisationen. Insamlingsmässigt var det ett rekordår med över 62 miljoner insamlat. Därefter tog vår revisor till orda och berättade att allt var i ordning och följde lagar och regler. Årsmötet gav efter det styrelsen ansvarsfrihet.

Ett viktigt beslut rörde styrelsens förslag till förändringar i stadgarna. Förslaget togs med acklamation. Stadgarna ska ”klubbas” på ytterligare ett årsmöte innan de blir giltiga. Förändringarna i stadgarna (se förslaget nedan) ger bland annat möjlighet för oss att bättre leva upp till namnet Hundskyddsföreningen då ändamålet utvecklas till att innefatta att uttalat arbeta med hundars välfärd.

Verksamhetschef Per Leander berättade om vårt nya hundstall i Alingsås och visade aktuella bilder därifrån. Vidare att vi undersöker hur vi kan utöka verksamheten i Skåne samt om och hur vi kan skapa ett karantänstall.

Årsmötet beslutade att lämna årsavgifterna orörda. Motioner som kommit hade besvarats av styrelsen, i samtliga fallen gick årsmötet på styrelsens linje (se motioner och svar nedan). Några övriga frågor hade anmälts, bland annat angående möjligheten att arrangera digitala årsmöten med röstningsfunktion. Styrelsen kommer att undersöka alternativa former för årsmöten som möjliggör att fler medlemmar kan delta.

Valberedningen föreslog omval av Pekka Olsson och Fredrik Malmgren i styrelsen. Åsa Ragnarsson hade avböjt omval och Ann Baron blev nyinvald, samtliga dessa valdes enligt stadgarna på 3 år. Susanne Lindh omvaldes som ordförande på 1 år (även det enligt stadgarna). Valberedningen valdes med Marie Karlsson som sammankallande samt Ulf Uddman och Jane Avena som ledamöter.

Protokollet från årsmötet kommer att finnas på hemsidan tillsammans med övrigt underlag från årsmötet.

Som helhet ett bra årsmöte – nu ser vi fram emot ett nytt händelserikt Hundstallsår!

Motion 1 och 2 samt svar på dessa